Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament obre un nou canal a Telegram per informar el col·lectiu de paradistes dels mercats municipals de Badalona

L’Ajuntament obre un nou canal a Telegram per informar el col·lectiu de paradistes dels mercats municipals de Badalona.

Aquest canal, que és unidireccional, es pot trobar a l’aplicació amb el nom ‘Mercats municipals de l’ajuntament de Badalona’ i l’usuari @mercatsmunicipalsbdn

Les consultes sobre els mercats municipals de la ciutat es poden adreçar a l’usuari @ajbdnComerc

El Departament de Comerç de l’Ajuntament de Badalona ha obert un canal públic a Telegram per fer arribar al col·lectiu de paradistes dels mercats municipals de la ciutat i a aquelles persones interessades tota la informació relacionada amb la seva activitat, que comprèn també aspectes sobre tramitació. Aquest canal, que és unidireccional, es pot trobar a l’aplicació Telegram amb el nom ‘Mercats municipals de l’ajuntament de Badalona’ i l’usuari @mercatsmunicipalsbdn (https://t.me/mercatsmunicipalsbdn).

Alhora, les persones que necessitin adreçar qualsevol consulta sobre els mercats municipals o els mercats de marxants de la ciutat al Departament de Comerç es poden adreçar personalment a l’usuari de Telegram del Departament: @ajbdnComerc. El nou canal es pot trobar amb el nom Comerç Ajuntament BDN https://web.telegram.org/#/im?p=@ajbdnComerc. El Departament de Comerç ha elaborat un document de preguntes freqüents que explica amb claredat i detall tots els aspectes d’aquest nou servei.

Aquest nou canal de Telegram es suma al canal general de notícies de l’Ajuntament de Badalona que funciona des de l’any 2018 i al del Mercat de marxant, seguint així amb l’aposta d’aquesta administració per acostar i facilitar la gestió municipal a la ciutadania i ampliar la seva presència digital.

Badalona, 12 de març de 2021