Twitter Facebook Instagram Youtube

La Guàrdia Urbana de Badalona amplia i reforça el Servei d’Atenció a la Víctima per a fer front als casos de violència de gènere

La Guàrdia Urbana de Badalona amplia i reforça el Servei d’Atenció a la Víctima per a fer front als casos de violència de gènere.

Dos agents especialitzats intervenen de forma immediata en casos flagrants coordinats amb la resta de cossos policials i també promouen la sensibilització i la prevenció en contacte amb escoles i instituts

La Guàrdia Urbana de Badalona ha ampliat i reforçat el Servei d’Atenció a la Víctima per oferir la informació i la mediació necessàries per a les víctimes de la violència de gènere i, quan calgui, la seva derivació a altres recursos disponibles i més adequats per ajudar aquestes persones.

Aquest servei, format per dos agents, està adscrit a la Unitat de Proximitat, i disposen de la formació necessària per a la intervenció immediata en casos flagrants de violència de gènere per tal d’acompanyar la víctima des de primer moment i el seguiment de trencaments d’ordres de protecció per part dels agressors. El servei es coordina amb les unitats homòlogues de Mossos d’Esquadra i altres cossos policials, i té establerts els contactes corresponents amb els diferents serveis que combaten la violència de gènere, sigui a l’àmbit judicial o sigui en contacte amb institucions i entitats socials i veïnals.

A banda de l’actuació reactiva, el Servei d’Atenció a la Víctima ampliarà la feina de sensibilització i prevenció davant la violència de gènere proporcionant informació i oferint xerrades a escoles i instituts, d’acord amb els responsables pedagògics dels centres d’ensenyament. Es pretén oferir un canal de comunicació per tal que els adolescents puguin trobar en els agents de policia solucions davant de problemes greus que no puguin o no sàpiguen com resoldre.

Aquesta unitat també presta servei a l’atenció d’altres casos de persones vulnerables, com ara menors que pateixin casos d’assetjament escolar, o maltractaments de persones grans que viuen soles o no tenen prou recursos o capacitat per sol·licitar ajuda.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, considera que “és molt important el reforç d’aquesta unitat perquè les víctimes han de conèixer tots els recursos que tenen al seu abast per part de l’Ajuntament així com la possible mediació per abordar aquest tipus de situacions complexes”.

Badalona, 11 de març de 2021