Twitter Facebook Instagram Youtube

Entra en funcionament el carril bici més gran fet a Badalona, que uneix la ciutat amb Montgat

Entra en funcionament el carril bici més gran fet a Badalona, que uneix la ciutat amb Montgat.

La nova infraestructura connecta a l’altura de Riera de Canyadó amb la Ronda Verda, un circuit senyalitzat de camins i carrils per a bicicletes que travessa els grans sistemes naturals de la comarca del Barcelonès

Avui entra en funcionament el carril bici més gran que s’ha fet a Badalona, que uneix la ciutat amb Montgat. La nova infraestructura té dos kilòmetres de llargada i permet l’accés i la sortida de la ciutat als usuaris de bicicletes per una de les principals artèries de Badalona, el carrer Sant Bru. A més, el nou carril bici connecta a l’altura de Riera de Canyadó amb la Ronda Verda, un circuit senyalitzat de camins i carrils per a bicicletes que travessa els grans sistemes naturals de la comarca del Barcelonès. El pressupost de l’actuació ha estat de 481.000 euros.

Característiques del carril bici

Per executar les obres del nou carril bici s’havien de complir dues directrius clares: destinar una part de l’espai en calçada als ciclistes i donar continuïtat a la xarxa existent al municipi de Montgat. En aquest sentit, el projecte que s’ha dut a terme consta de dues parts amb diferents solucions tècniques amb l’objectiu d’ajustar-se millor a l’espai disponible i als requisits funcionals de cadascuna de les parts. Concretament, el carri consta de dos trams:

Part 1: Va des del carrer Prim fins al carrer de Torrent Vallmajor. En aquest tram, d’aproximadament un quilòmetre, s’ha fet un carril bici bidireccional segregat i separat segons el sentit amb peces separadores. La disposició final de la calçada està formada per un carril bici per a cada un dels sentits i dos carrils de circulació, un per cada sentit de circulació de vehicles. La disposició final és: carril bici, carril de circulació, carril de circulació i carril bici.

Part 2: Aquest tram té uns 900 metres de llargada i va des del carrer Torrent Vallmajor fins al carrer Pare Claret. En aquesta part s’ha executat un carril bici bidireccional on ambdós sentits de circulació estan situats al centre de la calçada segregats dels vehicles amb peces separadores. La disposició final de la secció és: carril de circulació, carril bici bidireccional i carril de circulació.

Per fer realitat aquest nou carril bici s’han fet les següents actuacions:

  - Realització de rases per instal·lacions semafòriques

  - Desviament de serveis afectats

  - Renovació de paviments

  - Muntatge de peces separadores

  - Instal·lació de nous semàfors

  - Adaptació de la senyalització preceptiva horitzontal i vertical

  - Pintura de línies de carrils, logos, senyals

Badalona, 25 de febrer de 2021