Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció denunciant la paràlisi del Govern Municipal

Moció denunciant la paràlisi del Govern Municipal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer una moció denunciant la paràlisi del Govern Municipal.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Denunciem la paràlisi d’aquest Ajuntament.

SEGON. Reclamem, amb la màxima urgència, que es porti a aprovació el Pla de Reconstrucció i els pressuposts, tant l’ordinari, com el d’inversions.

TERCER. Mentrestant, instem al govern municipal a bonificar i/o subvencionar l’impost de béns immobles que afectin les activitats econòmiques (empreses, comerços i autònoms) afectats per la crisi del COVID.

QUART.- Mentrestant, instem al govern municipal a modificar els períodes de pagament del contribuent que hagin optat pel pagament domiciliat dels impostos municipals en cas que tinguin afectació IBI, IAE, ICIO pel que respecte al primer i segon fraccionament.

CINQUÈ.- Mentrestant, instem al govern municipal a modificar els períodes de pagament dels contribuents que hagin optat pel pagament domiciliat dels preus i taxes municipals, pel que respecte al primer i segon fraccionament.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem MES, Guanyem Badalona En Comú, i el Partit Socialista de Catalunya, amb el vot en contra del grup municipal del Partit Popular.

Badalona, 24 de febrer de 2021