Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per reclamar al Govern Municipal que dotin de recursos humans les polítiques d'igualtat i tinguin en compte l'impacte de gènere al Pla de reconstrucció de Badalona

Torna a l'element

Veieu algun error en aquesta pàgina?