Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció a favor d'establir una moratòria en relació amb l'enderroc de la totalitat de l'antiga fàbrica Mobba

Moció a favor d'establir una moratòria en relació amb l'enderroc de la totalitat de l'antiga fàbrica Mobba

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer una moció a favor d'establir una moratòria en relació amb l'enderroc de la totalitat de l'antiga fàbrica Mobba.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar a l’Ajuntament, i al govern particularment, a no prendre cap decisió encaminada a l’enderroc total de les edificacions que es mantenen dempeus a la parcel·la limitada pels carrers Sant Isidre, Dos de Maig, Eduard Maristany i Colom, abans dels propers sis mesos.

SEGON.- Aprofitar aquesta moratòria, per prendre coneixement tots els grups, de les diferents propostes que siguin plantejades ja sigui pel mateix Ajuntament o per entitats o ciutadans, assegurant d’aquesta manera que, qualsevol que sigui la decisió que s’adopti finalment, vingui avalada per un estudi rigorós i compartit sobre el futur d’aquell espai i sobre la viabilitat econòmica de la mateixa.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més, Guanyem Badalona En Comú i el Partit Socialista de Catalunya amb el vot contrari del grup municipal del Partit Popular.

Badalona, 24 de febrer de 2021