Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional Pla especial d’ampliació de tipus d’equipament a l’antiga fàbrica CACI

Aprovació provisional Pla especial d’ampliació de tipus d’equipament a l’antiga fàbrica CACI

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer de 2021 el Pla especial d’ampliació de tipus d’equipament a l’antiga fàbrica “Compañía Auxiliar del Comercio i de la Industria” (CACI). El Pla especial es justifica per la necessitat de no condicionar l’antiga fàbrica CACI únicament al tipus d’equipament cultural.

El tipus restringit de tipus cultural es va definir en el planejament vigent per a la implantació del Museu del Còmic de Catalunya, que no ha acabat d’implantar-se. Aquest fet ha provocat que durant els últims anys, després de la seva rehabilitació, l’edifici hagi estat desocupat. Cap altre tipus d’activitat cultural s’ha interessat en l’ocupació de l’edifici.

Aquest edifici va ser cedit com a equipament dins dels estàndards que corresponien al desenvolupament del sector A3 de la façana marítima. L’Ajuntament ha portat a terme les obres de consolidació per tal de conservar-lo.

L’ampliació de tipus d’equipament vol ser una garantia de la conservació del patrimoni històric i es proposen els tipus d’equipament següents:

    • Docent: Centres docents, públics o privats.

    • Tècnic-administratiu: Centres o edificis per a serveis de l’administració pública i d’altres d'interès públic.

    • Cultural, ja en vigor: Centres o instal·lacions per a congressos, exposicions, sales de reunions, d’interès públic, social o comunitari.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 24 de febrer de 2021