Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació de l’ordenació de la parcel·la del carrer de la Seu d’Urgell 77 per adequar-la a la construcció d’un centre sanitari

Aprovació de l’ordenació de la parcel·la del carrer de la Seu d’Urgell 77 per adequar-la a la construcció d’un centre sanitari

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer de 2021 el Text refós del Pla especial d’ordenació volumètrica de la parcel·la del carrer de la Seu d’Urgell 77, i el Parc de la Companyia Teatral Terrades i Cases, per adequar-lo a la construcció d’un centre hospitalari promogut per IDCQ Inmuebles Hospitalarios S.L, del Grup Hospitalari Quiron Inmuebles S.L.

L’objectiu del Pla Especial és la modificació de la volumetria de la parcel·la qualificada d’equipament privat de nova creació 7b1, per adequar el volum d’edificació als requeriments de l’activitat que es vol desenvolupar; és a dir: un centre hospitalari. Es pretén mantenir exactament les mateixes condicions d’edificabilitat, ocupació i tipus d’equipament, sanitari-assistencial, i a la vegada, millorar la seva integració urbana.

La parcel·la on es planteja aquest Pla especial està situada al carrer de la Seu d’Urgell i al Parc de la Companyia Teatral Terrades amb una superfície 2.220 m² a l’extrem nord-oest del barri de Casagemes. L’espai està molt pròxim a la sortida nord de l’autopista C-31, situació que li dona una privilegiada posició per connectar-se amb els diferents barris de la ciutat.

L’entorn d’aquesta parcel·la es compon d’una residència de gent gran, un hotel i un edifici d’habitatges de configuració en torre. Al davant, té una illa residencial d’edificis plurifamiliars i part dels baixos d’ús terciari, on es trobava l’antic camp de futbol del CF Badalona.

La parcel·la objecte d’aquest pla és la darrera que queda per edificar de l’entorn consolidat que s’ha descrit.

La proposta desenvolupa el tipus d’equipament sanitari-assistencial privat amb la implantació d’un centre hospitalari amb l’edificabilitat establerta en el planejament vigent de 6.880 m2.

L’ordenació preveu un volum de planta baixa més cinc PB+5 (reduït en dues plantes respecte del gàlib vigent) i 17 metres de profunditat donant enfront del carrer de la Seu d’Urgell i la resta de parcel·la a un volum de PB+1. També s’admeten els elements tècnics d’instal·lacions, segons les necessitats concretes de l’activitat hospitalària, que incorporen solucions i materials de recobriment per evitar la propagació del soroll i la visualització d’aquests elements des dels edificis propers.

La proposta inclou les obres d’urbanització de l’ampliació del radi de gir de la connexió de l’avinguda de Navarra i el carrer Seu d’Urgell i la col·locació de pilones en la línia contacte dels vials de circulació de vehicles amb els espais públics de parc i per a ús de vianants. La finalització de les obres d’urbanització, que seran a càrrec del promotor, serà condició indispensable per a la concessió de la llicència d’activitat.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables del grup municipal d’ERC-Avancem Més, PSC i el PP, amb l’abstenció de JuntsxCat i Badalona en Comú Podem, i el vot contrari de Guanyem Badalona en Comú.

Badalona, 24 de febrer de 2021