Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció en suport a les companyies de creació artístic i cultural de Badalona

Moció en suport a les companyies de creació artístic i cultural de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de gener de 2021 una moció en suport a les companyies de creació artístic i cultural de Badalona.

La moció proposa els acords següents:

1. Instar al govern de la ciutat que de manera immediata es faci una proposta viable perquè les companyies de creació ubicades a l’antiga fàbrica MOBBA mantinguin la seva activitat a la nostra ciutat.

2. Instar el govern de la ciutat que defineixi de manera immediata el Pla d'usos i d’ocupació de l’espai, el model de cessió, gestió i governança de l’edifici municipal Muebles Rojas recollint la feina feta a les taules de treball constituïdes amb aquest objectiu.

3. Informar a totes les entitats vinculades a aquest procés (Fundació Èpica, entitats allotjades a la MOBBA i A Veïns Manresà i FAVB) dels acords presos a través d’aquesta moció, de quina és exactament la situació actual, i quines les previsions tant en la fórmula de cessió del local com en les condicions per a cadascun dels usos que s’acordin.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 27 de gener de 2021