Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració institucional del Ple de l'Ajuntament de Badalona per a mantenir el nombre de places de matriculació educativa per al curs 2021-2022

Declaració institucional del Ple de l'Ajuntament de Badalona per a mantenir el nombre de places de matriculació educativa per al curs 2021-2022

En l’actual situació de pandèmia és cabdal evitar la massificació dels centres educatius, garantint el nombre de places necessàries que, a causa del creixement demogràfic que està presentant la nostra ciutat, es presenten en molts nivells educatius. El passat mes de setembre es van crear dos nous grups de 1r i 5è de primària, però no és suficient. Actualment a la ciutat el nombre de places públiques està en nombre vermells; només queden 19 places de 3r, 1 sola plaça de 4t, 9 places de 5è i 20 de 6è. Cal garantir que el conjunt de les famílies de la nostra ciutat tinguin dret a un ensenyament de qualitat, independentment de la seva capacitat econòmica o d’altres condicionants socials. És imprescindible fomentar i mantenir l’escola pública com a oferta de màxima qualitat.

És per aquests motius, i a petició de FAMPAS Badalona, que tots els grups polítics de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple acorden:

PRIMER.- Reactivar conjuntament amb la Generalitat una taula local de planificació escolar on es puguin treballar mesures contra la segregació escolar, la zonificació i noves construccions.

SEGON.- Revisar el mapa escolar de la ciutat d'acord amb el Departament i amb la comunitat educativa.

TERCER.- La taula contra la segregació i la revisió del mapa escolar hauria de plantejar-se amb els següents objectius:

- Mantenir com a mínim la mateixa oferta de places públiques de infantil de la preinscripció del curs passat. Donar solucions a la manca de places de P3 a la zones 2, 4 i 6 planificant, si escau, la creació de noves escoles.

- Creació de nous grups en els nivells de 3r, 4t, 5è de primària, preferentment en centres de dues línies i als que es va treure una, en el seu moment.

- No permetre la creació de cap bolet, nom que es dona als grups addicionals i que comporten pèrdua d’espais que ara són tan necessaris.

- Baixar les ràtios a infantil amb l’objectiu final de situar-la en 20 alumnes per aula, estudiant la situació de cada zona escolar.

- Mantenir les places de NEE durant tot el curs, amb l’objectiu de poder assegurar una millor distribució dels infants que arriben fora del procés de preinscripció, conegut com a matrícula viva, estudiant la situació de cada zona escolar.

QUART.- Agilitzar al màxim l’inici de les obres pendents de construcció. Cal que la Generalitat agilitzi els processos pendents com la licitació de l’obra ja aprovada de l’Institut Ventura Gassol, la signatura dels convenis amb l’Ajuntament de Badalona per tal que es puguin construir els edificis definitius de les escoles Badalona Port i Ventós Mir, eliminant els barracots. Agilitzar, també, l’inici del Projecte Constructiu de l’Institut La Riera i la seva construcció. I mantenint la necessitat de dotar l’Escola Montigalà de l’edifici definitiu que substitueixi els barracots

Badalona, 27 de gener de 2021