Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament obre un expedient urbanístic a la finca Can Mas per tancar el camí d’accés per fer una obra sense llicència municipal

L’Ajuntament obre un expedient urbanístic a la finca Can Mas per tancar el camí d’accés per fer una obra sense llicència municipal.

La regidoria de Medi Ambient ha impulsat un expedient per recuperar l’ús públic de la via que haurà d’aprovar-se en el Ple

L’Ajuntament de Badalona ha obert un expedient de disciplina urbanística a la finca Can Mas per haver tancat el camí d’accés sense permís municipal. La finca disposa d’un pla de gestió forestal aprovat per la Generalitat de Catalunya i, basant-se en la perillositat de les tasques de tala d’arbres, va barrar el pas per la via col·locant unes tanques. Aquest tipus d’actuació requereix una llicència de l’Ajuntament que no ha estat demanada, motiu que va provocar la incoació d’un expedient el passat mes de desembre.

Arran d’aquests fets i atès que les tasques que s’estan desenvolupant són de gran magnitud i que, per tant, el tancament de l’accés no sembla provisional, l’Ajuntament ha obert d’ofici un expedient per a la recuperació del domini públic del camí. Aquest expedient ha estat impulsat per la regidoria de Medi Ambient amb la voluntat de portar-lo al Ple municipal, que té la competència per tirar endavant aquest tipus de casos. En aquest sentit, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament està treballant per documentar l’ús públic del camí i fonamentar la necessitat de què es mantingui així després de més de vint anys en aquestes condicions.

Badalona, 22 de gener de 2021