Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció de suport al teixit esportiu de Badalona davant l’aturada obligada de la seva activitat

Moció de suport al teixit esportiu de Badalona davant l’aturada obligada de la seva activitat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre una moció de suport al teixit esportiu de Badalona davant l’aturada obligada de la seva activitat.

La moció proposa els següents acords:

1/ Afegir-nos a la crida que des del sector esportiu català, recollida al darrer manifest del món federat i la moció de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per tal de que l’esport a casa nostra sigui considerat bé essencial per la salut física i el benestar emocional de la ciutadania davant la situació d’emergència sanitària que patim;

2/ Instar al Govern de la Generalitat i a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física que treballin per a conduir l’esport català, sense greuges ni limitacions respecte a altres sectors, en aquesta situació excepcional que estem vivim, i que assumeixi la responsabilitat que li pertoca de governar, dotant dels recursos necessaris al teixit esportiu i món local per tal de garantir la continuïtat de la pràctica esportiva i la viabilitat de les seves instal·lacions;

3/ Instar al Govern de la Generalitat que reconsideri la seva decisió de mantenir el tancament d’instal•lacions esportives, i que per tant consensuï amb tots els interlocutors esportius la tornada immediata i segura a la pràctica esportiva federativa, amateur i de base de tots els clubs i centres esportius sense cap excepció;

4/ Instar al Govern de la Generalitat que el nou Pla de xoc de reactivació de l’esport i l’activitat física que ha proposat, s’asseguri de garantir la viabilitat econòmica de tots els clubs i centres esportius, entitats esportives i els seus treballadors i treballadores que s’han vist obligats a tancar, i que comptin amb ajuntaments i consells esportius per proveir ajudes pel sosteniment del nostre model esportiu. I que aquest Pla disposi de línies d’ajut directes, conjuntament amb línies d’ajut a les famílies que permetin l’accés de tothom a la pràctica esportiva en condicions d’equitat.

5/ Instar al Govern de la Generalitat que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per tal de garantir la continuïtat de les activitats físiques malgrat futures restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia.

6/ Instar al Govern de la Generalitat que arbitri els mecanismes necessaris en les bases de subvencions del teixit esportiu sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir.

7/Instar al govern municipal a aplicar exempcions o bonificacions de les taxes o preus públics que s’apliquen per la utilització dels equipaments i instal·lacions esportives municipals mentre es mantinguin les condicions difícils que està patint el sector.

8/ Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a les entitats i clubs esportius de Badalona i a les empreses del sector esportiu de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de novembre de 2020