Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovada la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de 2020

Aprovada la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de 2020

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 24 de novembre el Resum numèric general municipal d’Habitants de Badalona per al període comprès entre l’1 de gener de 2019 i 31 de desembre de 2019, el Resum numèric municipal consolidat d’Habitants de Badalona amb referència a l’1 de gener de 2020 i el fitxer associat, còpia del Padró complet a 1 de gener de 2020 dels quals es dedueix que la Població de la ciutat de Badalona a 1 de gener de 2020 és de 223.288 habitants.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals

Badalona, 26 de novembre de 2020