Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració institucional a favor de la candidatura de Badalona per a acollir el Centre de Blockchain de Catalunya

Declaració institucional a favor de la candidatura de Badalona per a acollir el Centre de Blockchain de Catalunya

A l’inici del Ple de l’Ajuntament de Badalona del dimarts 24 de novembre de 2020 s’ha llegit una Declaració institucional a favor de la candidatura de Badalona per a acollir el Centre de Blockchain de Catalunya. La Declaració és la següent:

“L’aplicació i el desenvolupament de les noves tecnologies és una realitat que s’ha fet palesa des de fa dècades, havent suposat una autèntica revolució industrial, econòmica i social que ha generat oportunitats de desenvolupament impensables a mitjans del segle passat, amb la irrupció dels primers sistemes operatius.

La importància de les noves tecnologies com a eines per a millorar la seguretat en el tractament de les dades personals, les transaccions a la xarxa, la traçabilitat i veracitat dels productes i la millora competitiva de les empreses mitjanes, petites i grans és un dels grans objectius que aplica actualment la tecnología Blockchain i que està transformant el sector industrial en industria 4.0. Els bons resultats de l’aplicació d’aquesta tecnologia ja es poden veure a sectors com l’alimentació i la logística, a l’administració pública, al comerç, a l’atenció sanitària i als smarts contracts o l’energia, entre d’altres.

Les dades sobre l’ecosistema empresarial d’aquesta tecnologia a Catalunya s’han incrementat un 118% en tan sols un any, destacant les empreses de nova creació, petites i mitjanes startsups. A tota Espanya la inversió a Blockchain és de 120 milions d’euros aquest any, amb una previsió d’increment del 50% als propers quatre anys. I a l’àmbit europeu, el Blockchain és una de les prioritats fixades dins dels Fons per a la recuperació, la digitalització i l’ activació econòmica i que la Comissió Europea ha reforçant mitjançant la creació de l’EBSI (European Blockchain Space Infraestruture).

A mida que el Blockchain s’ha desenvolupat més, el mercat laboral s’ha dinamitzat, les empreses s’hi han implicat i els centres docents han dissenyat càtedres especials. De fet, la BSM (escola de negocis de la Pompeu Fabra), la Universidad Politècnica de Madrid, la d’Alcalà de Henares i empreses privades han creat càtedres i cursos especialitzats sobre Blockchain.

La creació recent del Centre de Blockchain de Catalunya, mitjançant la signatura del conveni entre la Generalitat i la Cambra de Barcelona el passat mes de setembre, consolida l’aposta i la necessitat de no quedar enrere en el desenvolupament i aplicació d’aquesta nova tecnologia que canviarà les relacions interpersonals, empresarials i socials com al seu moment ho va fer l’aparició de la xarxa.

El Centre pretén catalitzar totes les energies vinculades al blockchain, essent els seus principis d’actuació fonamental la sensibilització, formació, investigació, consultoria i organització de jornades seguint el camí marcat pel projecte europeu de desenvolupament del DIH (Digital Innovation Hubs) de la UE.

La ubicació d’aquest es decidirà el proper mes de desembre, desprès d’un procés de selecció entre les diferents ciutats que presentin la seva candidatura, on Barcelona queda exclosa de concórrer per facilitar la descentralització. Els requeriments materials per formalitzar candidatura impliquen una inversió econòmica de 400.000 €, l'ús d’unes instal·lacions emblemàtiques per a l’equip de treballadors del centre i l’accés a un auditori per a celebrar congressos.

Un centre tecnològic punter a una ciutat com la nostra ciutat pot ajudar a dinamitzar l’economia del territori, generant un microclima per empreses del sector i tindrà un impacte positiu a la població. Exemple recent d’això, de ciutats de la mateixa grandària que nosaltres, és el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) de Gijón que ja ha fet 15 anys.

Que Badalona aculli el CBCat és una bona oportunitat de present i futur que, a més, compta també amb el vist i plau de la cambra territorial del barcelonès Nord, l’entitat Restarting de Badalona i la Federació d’Empresaris de Badalona.

És per aquests motius que tots els grups polítics de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple ACORDEN donar suport a la candidatura de la nostra ciutat per a acollir el Centre de Blockchain de Catalunya (CBCat), iniciant els tràmits de formalització de la mateixa el proper 25 de novembre”.

Badalona, 26 de novembre de 2020