Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 24 de novembre de 2020

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 24 de novembre de 2020.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de novembre per via telemàtica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va iniciar la sessió d’aquest dimarts 24 de novembre de 2020 amb la lectura de les següents declaracions institucionals:

Declaració institucional a favor del sistema públic de salut i per una atenció sanitària forta

La crisi sanitària de la Covid-19 ha portat al límit el nostre sistema públic de salut, que ha hagut de suportar una gran pressió durant la primera onada i, ara, amb la segona que tot just comença.

Els problemes ja crònics d’escassetat pressupostària, falta de personal i equipaments obsolets, s’ha afegit ara la sobrecàrrega que suposa l’atenció de les persones malaltes per la Covid-19. L'estudi, seguiment de contactes, l’atenció a les escoles han augmentat la pressió sobre el sistema sanitari i han afectat a la qualitat assistencial.

La manca de recursos ha dificultat la capacitat de resposta del sistema sanitari durant els darrers anys i ha estat l’esforç i el compromís dels i les professionals de la salut el que ha mantingut la seva capacitat de resposta, que s’ha vist al límit amb l’emergència sanitària actual.

Des de 2010 el sistema sanitari ha patit una caiguda en recursos materials i en l’estat de les instal·lacions, però sobretot, en recursos humans. Un fet que ha provocat un dels índex de precarietat laboral més alts entre tots els sectors que es van veure afectats per les retallades de la crisi econòmica anterior.

Les condicions laborals del personal sanitari són un problema estructural que cal fer-hi front. No pot ser en cap cas una excusa d’aquesta crisi. La càrrega de feina, els recursos humans i materials insuficients per atendre amb qualitat a la ciutadania està fent que els professionals pateixin estrès, impotència i desànim en veure que no poden desenvolupar la seva feina com cal i que repercuteix a l’excel·lència del servei.

S’han anat reduint les visites presencials com a mesura preventiva, però s’ha de garantir que es duguin a terme totes les visites presencials necessàries, i en la mesura del possible destinar més recursos a l’atenció primària per aconseguir que cap persona tingui dificultats per accedir-hi.

Cal treballar per recuperar el nostre equip assistencial, tant de metge/ssa com d’infermer/a i tota la resta de treballador/es assignades. Aquell que ens porta i ens coneix. I defensar que l’assistència sanitària a l’Atenció Primària sigui una assistència pública, universal, de fàcil accés, ràpida, propera, longitudinal i de continuïtat on els nostres professionals ens puguin veure, escoltar, explorar i dirigir.

Ens preocupa l’atenció a les persones grans o amb problemes crònics, o aguts NO COVID, ja que s’estan produint retards en la realització de proves diagnòstiques i tractaments. Volem evitar que es produeixin anul·lacions, sense terminis raonables que fixin recuperar-les.

Tot això posa de relleu la necessitat que tenim com a societat de comptar amb un sistema públic de salut potent, gratuït i universal com a un pilar fonamental de l’Estat del Benestar.

És per aquests motius, i a petició de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, membre de Marea Blanca, que tots els grups polítics de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple ACORDEN donar suport a les reivindicacions emeses per la FAVB com a col•lectiu representat en la defensa de la sanitat pública al nostre municipi:

1. Instar a la Generalitat de Catalunya que treballi per mantenir el servei de tots els centres d’atenció primària.

2. Reforçar l’habilitació d'espais i circuits segurs per evitar contagis i mesures de protecció segures per a tot el personal i pacients, als accessos i als locals dels centres d’atenció primària degudament equipats.

3. Limitar l’ús de la consulta telemàtica, bàsicament telefònica, reservada només per aquelles qüestions administratives que es poden resoldre per aquesta via i que no impliquin mai la substitució de una visita presencial necessària.

4. Instar al Departament de Salut a treballar per recuperar les visites presencials, en temps raonable i sense llistes d’espera a càrrec dels equips assistencials complerts d’atenció primària de referència assignats a cada pacient.

5. Promoure la participació ciutadana en el funcionament i la gestió de la sanitat i de l’atenció primària de la nostra ciutat, entenent que la titularitat del sistema és la pròpia ciutadania i que en té tot el dret a co-decidir.

6. Recuperar els treballadors/es, professionals metges, infermers, auxiliars diversos, psicòlegs, treballadores socials i administratius perduts amb les retallades des del 2010. Llocs d’ocupació amb condicions dignes i estables.

7. Prioritzar la inversió (anomenada despesa) sanitària destinada a l'atenció primària, amb una dotació econòmica que arribi al 25% del pressupost global de Salut, tal com recomana l'OMS i com es dóna a la mitjana UE-15.

8. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Sanitat del Govern d’Espanya a l’elaboració de protocols i l’adopció de mesures encaminades a garantir el correcte funcionament del sistema sanitari davant de la nova onada del virus Covid19, a pal·liar la seva incidència i a protegir de manera efectiva el personal sanitari.

9. Traslladar aquests acords a la Conselleria de Salut, a la direcció del CatSalut, a la direcció i a la instància territorial de l’Institut Català del la Salut i de la regió sanitària del CatSalut, als Grups polítics del Parlament de Catalunya. Així mateix, a la Federació i l’Associació de Municipis de Catalunya, la CONFAVC, i als estaments responsables dels Centres d'Atenció Primària del nostre municipi i per constància a la Marea Blanca de Catalunya.

Declaració institucional pel Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones

Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir aquesta data com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Des de llavors, no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els àmbits per a erradicar les violències masclistes. També és cert que ja fa uns anys que diverses iniciatives populars anuncien que el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes, el #NoEstàsSola, el #Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es tracta de canviar la societat i destruir el poder patriarcal.

És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra les violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels drets humans més fonamentals està guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això, ens cal no perdre l’horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte el camí que ja hem caminat. Cal enfortir l’estratègia i el compromís comú per erradicar totes les formes de violència masclista. Les que es produeixen en l’àmbit de la parella i exparella o en l’àmbit familiar, i que durant molts anys s’han considerat un problema privat, però també aquelles que es produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i que han estat tradicionalment menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o per raó de sexe, els matrimonis forçats o el tràfic de nenes i dones amb finalitat d’explotació sexual o altres.

Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i, afortunadament, les persones que s’ho pregunten han pres partit per a erradicar les violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i conscient respecte la violència masclista. I és que, els darrers mesos han estat absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de violència com, segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia.

Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, adaptant-se a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que, qui volia exercir el control sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als agressors els ha calgut emprar molta menys força que l’habitual per a continuar mantenint els seus desitjos i privilegis. L’aïllament i l’increment de la violència psicològica ha estat freqüent en contextos en que s’ha reduït la xarxa social i l’activitat habitual de les dones per les restriccions de moviments, la reducció de la interacció social o l’augment del teletreball.

S’han produït situacions d’assetjament sexual a canvi de recursos econòmics o allotjament quan les dones han tingut pèrdua d’ingressos i per tant dificultats econòmiques per a seguir endavant. S’han produït agressions sexuals en entorns d’oci informals en els que no hi ha persones professionals formades en matèria de violències sexuals. També en el món virtual, l’increment de les violències en línia està afectant a moltes dones i nenes fins al punt de posar en risc la seva pròpia vida. Les ciberviolències, com ara el control o l’assetjament a través d’aplicacions i xarxes socials o el sexpreading, han pres rellevància en la situació de confinament i han permès als agressors controlar i assetjar les seves víctimes, dones, joves i nenes, sense necessitat de conviure amb elles.

Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de resistir de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les víctimes són éssers passius i resignats en la seva situació i desconeixem que, constantment, estan elaborant i readaptant les maneres en les quals es mantenen en vida. La pandèmia ens ha canviat la vida i, durant un temps, també ens ha tret la vida pública i moltes d’aquelles coses que ens mantenien a les persones felices i segures. Hem comprovat que, per a moltes, ser a casa no és sinònim de pau sinó de por i violència.

Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien ensenyat no era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i les nenes pot ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la proximitat, allò que ens havien ensenyat com a refugi, pot ser l’espai més perillós per a nosaltres.

Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era tenir el control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per les múltiples campanyes socials i institucionals que s’han posat en marxa per posar fre a les violències.

Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que perdien aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències han estat, precisament, quan s’ha produït el desconfinament.

El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats en xifres tristament històriques. Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm compromís en seguir treballant per desplegar polítiques públiques per posar fi a totes les violències masclistes i per garantir l’atenció, la recuperació i la reparació de les supervivents.

Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que han superat allò de: “són coses de parella” i han despenjat el telèfon, i a totes les associacions, entitats i grups feministes del país que han posat sobre la taula l’emergència de trobar solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més que mai, un compromís unitari de la societat i les administracions per a garantir la vida digna de les dones i les nenes.

Vivint amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les persones amb qui compartim activitats diverses… esdevenen vigilants informals del benestar. Compartim preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan tot això s’ha vist impedit, ha estat més important que mai que tothom fes un pas endavant per a denunciar les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes.

Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el moment idoni per a explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i el seu veïnat ha alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut escapar. Ens dirigim, sobretot, a les que, en una època tan incerta com la present, encara romanen a les cases on hi ha el seu victimari.

Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu que un dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu responsables i hi intervingueu. Per últim: als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat. Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també còmplice en la construcció d’aquest món millor.

Declaració institucional a favor de la candidatura de Badalona per a acollir el Centre de Blockchain de Catalunya

L’aplicació i el desenvolupament de les noves tecnologies és una realitat que s’ha fet palesa des de fa dècades, havent suposat una autèntica revolució industrial, econòmica i social que ha generat oportunitats de desenvolupament impensables a mitjans del segle passat, amb la irrupció dels primers sistemes operatius.

La importància de les noves tecnologies com a eines per a millorar la seguretat en el tractament de les dades personals, les transaccions a la xarxa, la traçabilitat i veracitat dels productes i la millora competitiva de les empreses mitjanes, petites i grans és un dels grans objectius que aplica actualment la tecnología Blockchain i que està transformant el sector industrial en industria 4.0. Els bons resultats de l’aplicació d’aquesta tecnologia ja es poden veure a sectors com l’alimentació i la logística, a l’administració pública, al comerç, a l’atenció sanitària i als smarts contracts o l’energia, entre d’altres.

Les dades sobre l’ecosistema empresarial d’aquesta tecnologia a Catalunya s’han incrementat un 118% en tan sols un any, destacant les empreses de nova creació, petites i mitjanes startsups. A tota Espanya la inversió a Blockchain és de 120 milions d’euros aquest any, amb una previsió d’increment del 50% als propers quatre anys. I a l’àmbit europeu, el Blockchain és una de les prioritats fixades dins dels Fons per a la recuperació, la digitalització i l’ activació econòmica i que la Comissió Europea ha reforçant mitjançant la creació de l’EBSI (European Blockchain Space Infraestruture).

A mida que el Blockchain s’ha desenvolupat més, el mercat laboral s’ha dinamitzat, les empreses s’hi han implicat i els centres docents han dissenyat càtedres especials. De fet, la BSM (escola de negocis de la Pompeu Fabra), la Universidad Politècnica de Madrid, la d’Alcalà de Henares i empreses privades han creat càtedres i cursos especialitzats sobre Blockchain.

La creació recent del Centre de Blockchain de Catalunya, mitjançant la signatura del conveni entre la Generalitat i la Cambra de Barcelona el passat mes de setembre, consolida l’aposta i la necessitat de no quedar enrere en el desenvolupament i aplicació d’aquesta nova tecnologia que canviarà les relacions interpersonals, empresarials i socials com al seu moment ho va fer l’aparició de la xarxa.

El Centre pretén catalitzar totes les energies vinculades al blockchain, essent els seus principis d’actuació fonamental la sensibilització, formació, investigació, consultoria i organització de jornades seguint el camí marcat pel projecte europeu de desenvolupament del DIH (Digital Innovation Hubs) de la UE.

La ubicació d’aquest es decidirà el proper mes de desembre, desprès d’un procés de selecció entre les diferents ciutats que presentin la seva candidatura, on Barcelona queda exclosa de concórrer per facilitar la descentralització. Els requeriments materials per formalitzar candidatura impliquen una inversió econòmica de 400.000 €, l'ús d’unes instal·lacions emblemàtiques per a l’equip de treballadors del centre i l’accés a un auditori per a celebrar congressos.

Un centre tecnològic punter a una ciutat com la nostra ciutat pot ajudar a dinamitzar l’economia del territori, generant un microclima per empreses del sector i tindrà un impacte positiu a la població. Exemple recent d’això, de ciutats de la mateixa grandària que nosaltres, és el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) de Gijón que ja ha fet 15 anys.

Que Badalona aculli el CBCat és una bona oportunitat de present i futur que, a més, compta també amb el vist i plau de la cambra territorial del barcelonès Nord, l’entitat Restarting de Badalona i la Federació d’Empresaris de Badalona.

És per aquests motius que tots els grups polítics de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple ACORDEN donar suport a la candidatura de la nostra ciutat per a acollir el Centre de Blockchain de Catalunya (CBCat), iniciant els tràmits de formalització de la mateixa el proper 25 de novembre.

Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 24 de novembre l’aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona.

La Modificació puntual de les Normes es planteja amb l’objectiu de possibilitar l’execució d’obres als patis interiors d’illa o espais no edificables de les parcel·les en edificis existents, per tal de suprimir les barreres arquitectòniques.

La Modificació puntual de les Normes del PGM abasta tot àmbit de Badalona i es formula per iniciativa pública de l’Ajuntament de Badalona.

La necessitat d’aquesta modificació puntual de les normes es justifica per l’obligatorietat de resoldre els problemes d’accessibilitat a tots els llocs i edificis segons disposen les normatives vigents per tal que tots els edificis existents en l’àmbit municipal de Badalona puguin adaptar-se a les exigències mínimes d’un nivell de confort d’habitabilitat que, d’altra banda, legalment ja és obligatori.

Es proposen els canvis necessaris en les Normes Urbanístiques del Pla General metropolità que permetin assolir les condicions adequades i normativament actualitzades en matèria d’accessibilitat i barreres arquitectòniques. La Modificació s’aplica als articles 223 i 228 de la Secció 1a, precisament, perquè serà aplicable a tots els tipus d’ordenació, ja sigui alineació a vial, volumetria específica o edificació aïllada. Aplicable, per tant, als paràmetres comuns de tots els tipus d’ordenació i totes les claus urbanístiques.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals

Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de 2020

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 24 de novembre el Resum numèric general municipal d’Habitants de Badalona per al període comprès entre l’1 de gener de 2019 i 31 de desembre de 2019, el Resum numèric municipal consolidat d’Habitants de Badalona amb referència a l’1 de gener de 2020 i el fitxer associat, còpia del Padró complet a 1 de gener de 2020 dels quals es dedueix que la Població de la ciutat de Badalona a 1 de gener de 2020 és de 223.288 habitants.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció pel projecte de millora del Parc de les Palmeres

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre una moció pel projecte de millora del Parc de les Palmeres.

La moció proposa els següents acords:

1. Demanem l’inici immediat de les accions pendents per la licitació del projecte.

2. Informació nítida i precisa de les fases de tramitació del projecte de millora del Parc de les Palmeres.

3. Una taula de coordinació entre l’Associació de Veïns i l’Ajuntament per al seguiment del projecte i la seva implantació.

4. Donar trasllat dels presents acords a l’Associació de Veïns i Veïnes de Sant Mori de Llefià, a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció en defensa del les persones afectades per una fuita d'aigua al carrer Sant Gonçal, al barri de Coll i Pujol

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre una moció en defensa del les persones afectades per una fuita d'aigua al carrer Sant Gonçal, al barri de Coll i Pujol.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Els representants del govern municipal i membres de l’equip tècnic de l’Ajuntament es reuniran amb les persones afectades del carrer Sant Gonçal. L’Ajuntament de Badalona posarà a disposició dels veïns/es afectats tots els recursos i assessorament necessari des dels seus serveis jurídics perquè puguin demanar responsabilitats econòmiques pels desperfectes en els fonaments de les cases a la companyia.

SEGON.- L’Ajuntament de Badalona sol•licitarà un informe tècnic detallat a l’empresa gestora de les aigües on s’expliqui l’origen de la incidència.

TERCER.- L’Ajuntament de Badalona sol·licitarà a Aigües de Barcelona un estudi sobre l’estat de les canonades al barri de Coll i Pujol i altres amb una antiguitat similar, per conèixer-ne l’estat i quines són encara de fibrociment. En el cas de les que estiguin en mal estat i/o siguin de fibrociment l’Ajuntament de Badalona n’exigirà la substitució immediata.

QUART.- Aquests acords es comunicaran a l’Associació de veïns de Coll i Pujol, a la FAVB i a Aigües de Barcelona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció a favor d’establir un pla de mobilitat concret pel carrer Enric Borràs i els carrers del seu entorn

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre una moció a favor d’establir un pla de mobilitat concret pel carrer Enric Borràs i els carrers del seu entorn.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal a què elabori un pla de mobilitat d’aquesta zona de la ciutat i faci una proposta amb l’objectiu de disminuir la pressió circulatòria al carrer Enric Borràs.

SEGON.- Instar al govern municipal a fer el seguiment dels possibles danys ocasionats als habitatges del carrer Enric Borràs a causa del fimbreig pel pas de vehicles de gran tonatge.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC, i amb l’abstenció del grup municipal del PP.

Moció per a la implantació d’un pla de xoc per atendre les persones sense llar

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre una moció per a la implantació d’un pla de xoc per atendre les persones sense llar.

La moció proposa els següents acords:

1. Ampliar les places disponibles per a persones sense llar a Badalona, degut a l’augment de la llista d’espera, les necessitats agreujades pel nou Estat d’Alarma, i l’arribada dels mesos més freds de l’any.

2. Reprendre les converses amb les entitats socials per elaborar un projecte conjunt per a persones sense llar, liderat per l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya, aprofitant també la feina feta amb el Consorci del Besòs, on les polítiques de Housing First tinguin un especial protagonisme.

3. Que la Generalitat de Catalunya activi de forma immediata un Pla de Xoc d'urgència, suficientment dotat econòmicament, per atendre les persones sense llar, assegurar el seu bon confinament quan sigui necessari i atendre les necessitats sanitàries d'aquesta població.

4. Aquest Pla ha de ser per tota Catalunya, cercant l'equilibri territorial i evitant efectes crida i la concentració de serveis. Hem de poder acompanyar millor aquestes persones, des de la coresponsabilitat.

5. El Pla ha de suposar també la reactivació de la política de sensellarisme a tota Catalunya en el sentit de l'estratègia definida l'any 2016.

6. Traslladar aquest acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consorci del Besòs, a les Entitats del 3er Sector, Entitats Sense Llar de Badalona i la FAVB.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC, i amb vot contrari del grup municipal del PP.

Moció de suport a la comunicat educativa de l’Institut La Riera per reclamar-ne la construcció de l’edifici

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre una moció de suport a la comunicat educativa de l’Institut La Riera per reclamar-ne la construcció de l’edifici.

La moció proposa el següents acords:

1. Reclamar al govern de la Generalitat de Catalunya que concreti la oferta de primer de batxillerat a l'Institut La Riera pel curs 2021-2022, d’acord amb la planificació feta en el moment de la seva creació.

2. Establir les mesures provisionals necessàries, amb la col•laboració de les dues administracions, per a garantir la oferta de Batxillerat pel curs 2021-2022.

3. Reclamar al govern de la Generalitat, que de manera urgent, iniciï les obres de rehabilitació de l’escola Lola Anglada per poder instal·lar, en el menor temps possible, l’Institut la Riera.

4. Garantir que en cap cas aquests mòduls provisionals romandran més temps de l’estrictament necessari i es retiraran una vegada acabades les obres del nou institut.

5. Enviar còpia d’aquesta moció al Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a la Directora Territorial de Barcelona Comarques, als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a tots els membres del CEM, a les direccions i a les AMPES de les escoles adscrites a l’Institut la Riera, a la Coordinadora de AAVV del Districte 1.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per reclamar a l’Ajuntament de Badalona l’arranjament i reobertura immediata de la passera de la Plaça Trafalgar i l’inici urgent de la fase 2 del procés de remodelació

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre una moció per reclamar a l’Ajuntament de Badalona l’arranjament i reobertura immediata de la passera de la Plaça Trafalgar i l’inici urgent de la fase 2 del procés de remodelació.

La moció proposa el següents acords:

1. Instar al govern de la ciutat que exigeixi a qui pertoqui l'arranjament i obertura immediata del pas als vianants de la passera de la plaça Trafalgar .

2. Instar al govern de la ciutat de Badalona que reclami informació a qui pertoqui respecte dels terminis de finalització dels treballs d'arranjaments del paviment de la passera de l'obra realitzada per I’Àrea Metropolitana de Barcelona i recentment rebuda per part de I’Ajuntament, corresponent a la Fase 1 de remodelació de la Plaça Trafalgar

3. Instar l’ajuntament de Badalona que demani explicacions respecte dels motius que han portat al tancament de la passera de la Plaça Trafalgar i cas que els motius siguin per mala praxis de l'empresa adjudicatària del contracte, exigim al govern que impulsi una denúncia per part de l’ajuntament de Badalona en defensa de l’interès públic i de la ciutadania de Badalona

4. Reclamar mesures de control de qualitat de les obres públiques executades que evitin situacions de risc i tancament en l’espai públic.

5. Instar a l’ajuntament de Badalona que posi en marxa de manera urgent el procés participatiu amb les entitats que formen part de la comissió Trafalgar per poder iniciar, la Fase 2 de la remodelació de la Plaça.

6. Enviar còpia d’aquesta moció a la direcció de servei de l’espai públic de l’AMB i a les Associacions de veïns i entitats del districte 4.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció de suport al teixit esportiu de Badalona davant l’aturada obligada de la seva activitat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre una moció de suport al teixit esportiu de Badalona davant l’aturada obligada de la seva activitat.

La moció proposa els següents acords:

1/ Afegir-nos a la crida que des del sector esportiu català, recollida al darrer manifest del món federat i la moció de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per tal de que l’esport a casa nostra sigui considerat bé essencial per la salut física i el benestar emocional de la ciutadania davant la situació d’emergència sanitària que patim;

2/ Instar al Govern de la Generalitat i a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física que treballin per a conduir l’esport català, sense greuges ni limitacions respecte a altres sectors, en aquesta situació excepcional que estem vivim, i que assumeixi la responsabilitat que li pertoca de governar, dotant dels recursos necessaris al teixit esportiu i món local per tal de garantir la continuïtat de la pràctica esportiva i la viabilitat de les seves instal·lacions;

3/ Instar al Govern de la Generalitat que reconsideri la seva decisió de mantenir el tancament d’instal•lacions esportives, i que per tant consensuï amb tots els interlocutors esportius la tornada immediata i segura a la pràctica esportiva federativa, amateur i de base de tots els clubs i centres esportius sense cap excepció;

4/ Instar al Govern de la Generalitat que el nou Pla de xoc de reactivació de l’esport i l’activitat física que ha proposat, s’asseguri de garantir la viabilitat econòmica de tots els clubs i centres esportius, entitats esportives i els seus treballadors i treballadores que s’han vist obligats a tancar, i que comptin amb ajuntaments i consells esportius per proveir ajudes pel sosteniment del nostre model esportiu. I que aquest Pla disposi de línies d’ajut directes, conjuntament amb línies d’ajut a les famílies que permetin l’accés de tothom a la pràctica esportiva en condicions d’equitat.

5/ Instar al Govern de la Generalitat que aprovi i desenvolupi els canvis normatius necessaris per tal de garantir la continuïtat de les activitats físiques malgrat futures restriccions que es puguin derivar de la situació de pandèmia.

6/ Instar al Govern de la Generalitat que arbitri els mecanismes necessaris en les bases de subvencions del teixit esportiu sense ànim de lucre per assegurar el manteniment de les mateixes malgrat les aturades de les activitats que es puguin produir.

7/Instar al govern municipal a aplicar exempcions o bonificacions de les taxes o preus públics que s’apliquen per la utilització dels equipaments i instal·lacions esportives municipals mentre es mantinguin les condicions difícils que està patint el sector.

8/ Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física, a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a la Unió de Consells Esportius de Catalunya, a les entitats i clubs esportius de Badalona i a les empreses del sector esportiu de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció “Sostre per tothom” de reivindicació del dret a l’habitatge a la ciutat de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre la moció “Sostre per tothom” de reivindicació del dret a l’habitatge a la ciutat de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1. Reclamar al Govern Municipal que faci accessible als grups municipals i al consell de l’habitatge el conveni previst amb la SAREB prèviament a la seva signatura a fi de conèixer les condicions del conveni, el nombre i les característiques dels habitatges que inclou.

2. Reclamar al Govern Municipal que informi del nivell d’execució de la partida de 8 milions prevista en el pressupost d’inversió per habitatge públic.

3. Reclamar al Govern Municipal l’aplicació de totes les mesures al seu abast, tant en l’oferta i les prestacions públiques, com en el mercat privat, per a garantir l’accés a una solució habitacional digna, l’accés a la vivenda per a les famílies afectades amb la pèrdua de l'habitatge i per a qualsevol altra família que es pugui trobar en aquesta situació.

4. Instar al Govern Municipal que elabori i apliqui el reglament de règim sancionador per grans tenidors que incomplint la llei impulsen el desnonament sense oferir lloguer social a les famílies afectades i ens risc de pèrdua d’habitatge.

5. Planificar amb urgència el compliment de les anteriors mocions aprovades al Ple on hi havia propostes de solucions estructurals del problema de falta d’habitatge social a la nostra ciutat, i de les previstes al pla d’habitatge.

6. Reforçar l’oficina Municipal de l'habitatge de Badalona per fer-ne un servei d’atenció eficient que pugui donar resposta a la ciutadania que pateix problemàtiques vinculades a l’accés a l'habitatge, especialment pel que fa a les condicions d’accés al lloguer.

7. Donar tot el suport i facilitar la feina a les entitats com son l’Aliança contra la Pobresa Energètica, Plataforma Afectats per la Crisi, Plataforma Afectats per la Hipoteca, Plataforma Sant Roc Som Badalona, Plataforma Sense Sostre, Sindicat de Llogaters, per poder desenvolupar la seva feina de solidaritat i suport mutu amb els veïns i veïnes de la nostra ciutat.

8. Comunicar aquets acords a la FAVB, a totes les entitats esmentades a la moció més a Càrites, PAH, Creu Roja, Fundació Roca i Pi, Marea Pensionista, Sindicats més representatius, FEB, FMC, ACM i al Govern de la Generalitat.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC, i amb l’abstenció del grup municipal del PP.

Badalona, 25 de novembre de 2020