Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per reclamar la moratòria efectiva dels desnonaments i per la protecció del dret a l'habitatge

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 6 de novembre una moció per reclamar la moratòria efectiva dels desnonaments i per la protecció del dret a l'habitatge.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 6 de novembre una moció per reclamar la moratòria efectiva dels desnonaments i per la protecció del dret a l'habitatge.

La moció proposa els següents acords:

1. Reclamar al Govern Municipal l’aplicació de totes les mesures al seu abast, tant en l’oferta i les prestacions públiques, com en el mercat privat, per a garantir l’accés a una solució habitacional digna, l’accés a la vivenda per a les famílies acampades i per a qualsevol altra família que es pugui trobar en aquesta situació. Si la solució habitacional no és immediata, cal proporcionar una solució provisional, mentre es troba la definitiva

2. Garantir per part del Govern Municipal les mesures de caràcter provisional i temporal, necessàries per a assegurar alternatives habitacionals mentre arriba la solució, de manera que cap més persona demandant d’habitatge es vegi obligada a viure al carrer, en un vehicle o en altres circumstàncies similar

3 Reclamar el compromís de totes les administracions públiques mesures perquè facin efectiva la llei 24/2015 i aturar la corba dels desnonaments de forma urgent.

4 Demanar al govern de l’Estat un Reial Decret Llei urgent amb una moratòria, mínima fins a 31 de desembre de 2021, de tots els desnonaments de famílies vulnerables, sigui quin sigui el motiu de desnonament.

5. Reclamar a totes les administracions, que tinguin competència en matèria d’habitatge, que activin ajuts econòmics urgents suficients que evitin que el cost social de les mesures de protecció del dret a l’habitatge sigui assumit per famílies o petits tenidors.

6 Comunicar aquets acords a la FAVB, a totes les entitats esmentades a la moció més a Càrites, PAH, Creu Roja, Fundació Roca i Pi, Marea Pensionista, Sindicats més representatius, FEB, FMC, ACM i al Govern de la Generalitat i de l’Estat.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC, i amb l’abstenció del grup municipal del Partit Popular.

Badalona, 9 de novembre de 2020