Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per instar al govern municipal a aplicar, de forma urgent, un pla d’ajuda integral per al sector de l'Hostaleria de la ciutat de Badalona, i ajudes per altres sectors afectats per les noves restriccions

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 6 de novembre una moció per instar al govern municipal a aplicar, de forma urgent, un pla d’ajuda integral per al sector de l'Hostaleria de la ciutat de Badalona, i ajudes per altres sectors afectats per les noves restriccions.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 6 de novembre una moció per instar al govern municipal a aplicar, de forma urgent, un pla d’ajuda integral per al sector de l'Hostaleria de la ciutat de Badalona, i ajudes per altres sectors afectats per les noves restriccions.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Establir un sistema de subvencions directes al sector que contemplin ajudes mínimes de 500 euros per establiment afectat, de manera que la partida d’ajudes proposada pel govern municipal hauria d’ascendir fins a situar-se entre els 500.000 i els 750.000 euros

SEGON.- Realitzar una campanya informativa de suport al comerç i la restauració de proximitat, per xarxes socials i en suport físic als fanals de Badalona, aprofitant el contracte municipal de publicitat

TERCER.- Exonerar de forma transitòria (vinculat a l’evolució de les restriccions i l’economia) les taxes municipals a bars i restaurants fins al 31 de desembre de 2020, i durant tot l’any 2021.

QUART.- Estudiar la creació d’un sistema de vals municipals per consumir a bars i restaurants de Badalona

CINQUÊ.- Crear un espai de col·laboració entre empreses i cooperatives locals de distribució per posar-los en contacte amb el sector de la restauració local per agilitzar les col·laboracions i potenciar, mitjançant l’IMPO, la contractació de persones aturades

SISÈ.- Crear una ajuda econòmica, a partir de l’1 de gener, per al pagament de lloguers dels establiments de restauració i hostaleria afectats, compatible amb les regulacions que puguin arribar d’altres administracions.

SETÈ.- Garantir informació, inspecció i sanció per part de la Guàrdia Urbana dels establiments que no compleixin les mesures.

VUITÈ.- Consensuar totes aquestes mesures amb els gremis i associacions dels establiments afectats.

NOVÈ.- Fer extensiva a marxants, paradistes de mercats municipals i comerciants de Badalona l’exoneració de forma transitòria de les taxes municipals fins al 31 de desembre de 2020 i durant tot l’any 2021. Així com establir de forma urgent espais de diàleg permanents amb aquests sectors que també s’han vist afectats per les restriccions per tal d’estudiar altres mesures que ajudin a la recuperació de la seva activitat.

DESÈ .- Traslladar aquests acords a la Federació d’Empresaris de Badalona, a les organitzacions sindicals majoritàries de Badalona a l’Associació de locals d’Oci i Restauració de Badalona La Forquilla, a tots els establiments de restauració o hostaleria de la ciutat, a l’Associació de Marxants de Badalona, a l’Associació de comerciants de Badalona i a tots els paradistes dels mercats municipals.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 9 de novembre de 2020