Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció a favor d'una mobilitat més saludable, lliure d'emissions per combatre la contaminació i el canvi climàtic

Moció a favor d'una mobilitat més saludable, lliure d'emissions per combatre la contaminació i el canvi climàtic.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 6 de novembre una moció a favor d'una mobilitat més saludable, lliure d'emissions per combatre la contaminació i el canvi climàtic.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar a l’Ajuntament, a instaurar diferents punts de recàrrega públics (ràpids i semiràpids) a la ciutat, ara per ara només n’hi ha a Montigalà i a promoure que qualsevol vehicle elèctric disposi d’un punt de recàrrega allà on aparqui habitualment (punt de recàrrega vinculat).

SEGON.- Instar a l’Ajuntament, a què reservi les places d’aparcament més properes a l’entrada d’edificis oficials (ajuntament, museu, equipaments esportiu...) als vehicles eficients o de baixes emissions, així com incentivar-les entre les empreses privades de serveis (centres comercials, d’oci o esportius).

TERCER.- Instar a l’Ajuntament, a adherir-se a l’Aliança de Municipis per a la interoperabilitat de les estacions públiques de recàrrega ràpida i semiràpida per a usuaris de vehicles elèctrics, dins del pla estratègic PIRIVEC, que permet que qualsevol usuari pugui accedir a qualsevol estació de recàrrega de Catalunya fent servir qualsevol de les targetes emeses pels Ajuntaments de l’Aliança.

*QUART.- Instar a l’Ajuntament, a facilitar les operatives i els horaris a aquelles empreses de distribució de mercaderies, missatgeria o similars que realitzin les seves tasques amb una flota de vehicles de 0 emissions locals, bonificant-los instant a l’Ajuntament de Badalona a promocionar entre les empreses i pimes de la ciutat els ajuts en renovació de les flotes amb vehicles elèctrics que té convocats l’AMB.

CINQUÈ.- Instar a l’ajuntament a actualitzar el seu pla de desplaçament d’empresa i a revisar i ampliar, si cal, els punts de recàrrega en els aparcaments municipals.

SISÈ.- Bonificar el 100% en el pagament d’aparcament en zona regulada per als vehicles elèctrics (purs BEV, d’autonomia extensa REEV), els híbrids endollables (PHEV) i els d’hidrogen (HICEV) amb una restricció de 2 hores.

SETÈ.- Bonificar el 100% en el pagament d’aparcament en zona regulada per als turismes que tinguin etiqueta 0 i el 50% per als turismes amb etiqueta ECO.

VUITÈ.- Bonificar un 10% l’Impost d’Activitats Econòmiques a les empreses que realitzin o disposin d’un Pla de desplaçament d’empresa (PDE) i que en demostrin la seva aplicació acreditant accions anuals amb la presentació de la factura corresponent a la despesa realitzada. L’import d’aquesta bonificació no hauria de ser superior al 50% del cost dels serveis acreditats en l’exercici anterior.

NOVÈ.- Instar a l’Ajuntament, a què quan renovi vehicles de la flota municipal o els plecs de contractació inclogui criteris de mobilitat elèctrica i baixes emissions.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 9 de novembre de 2020