Twitter Facebook Instagram Youtube

Divendres, 6 de novembre, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Divendres, 6 de novembre, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 10.30 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà divendres vinent, a partir de les 10.30 hores, una sessió extraordinària per tal d'incloure, entre d’altres, els assumptes que varen quedar pendents en sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de data 27 d’octubre de 2020 que es va aixecar a les 21 hores, conforme a la normativa legal, en concret, per donar compliment a l’estat de toc de queda.

La sessió es farà per via telemàtica i es podrà seguir a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats en l'exercici, a favor de Club Joventut Badalona SA, per import de 145.200,00 euros (IVA inclòs) pel servei de patrocini al Joventut de Badalona SAD per a la difusió de la marca “Badalona és futur” i altres accions publicitàries de l’Ajuntament de Badalona durant el mes de desembre de 2019.

2. Reconeixement de crèdit per a la liquidació de les obres de reurbanització del Passatge Viñas, Barri de Bufalà-Pla recupera fase I, lot 1.

3. Aprovació de diferents propostes de modificació del pressupost municipal de 2020, en pròrroga de 2019.

4 Aprovar modificació de l’import màxim de l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la compra agregada de serveis de telecomunicacions impulsada per la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret.

5. Aprovar inicialment les Bases Específiques reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics a les empreses amb seu social a Badalona, dels sectors afectats per la suspensió de l’activitat com a conseqüència de l’aplicació de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre i de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, aprovades per la Generalitat de Catalunya per fer front a la pandèmia del Covid19, per concurrència no competitiva.

6. Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya a favor d'una mobilitat més saludable, lliure d'emissions per combatre la contaminació I el canvi climàtic.

7 Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per impulsar la posada en marxa de manera participativa del Pla Local d'Equipaments de la ciutat de Badalona.

8 Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per instar al govern municipal a aplicar, de forma urgent, un pla d’ajuda integral per al sector de l'Hostaleria de la ciutat de Badalona, i ajudes per altres sectors afectats per les noves restriccions.

9. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per la defensa del projecte funcional del "Hub Internacional de Coneixement pel Desenvolupament Sostenible i la Pau" en l'Àmbit de les Tres Xemeneies.

10. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per reclamar la moratòria efectiva dels desnonaments i per la protecció del dret a l'habitatge.

11. Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya en defensa del cos de Mossos d'Esquadra.

12. Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya en defensa de la unitat de la Llengua Catalana.

13. Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per rectificar l'acomiadament del gerent del Consorci Badalona Sud i de la treballadora de Marina Badalona, per que se'ls readmeti immediatament.

14 Precs i preguntes.

Badalona, 5 de novembre de 2020.