Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 27 d’octubre de 2020

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 27 d’octubre de 2020.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes d’octubre per via telemàtica

Declaració institucional de l’Ajuntament de Badalona perquè el pla director d’infraestructures 2021-2030 de la Generalitat de Catalunya contempli l’arribada del servei de metro al Campus de Can Ruti i es retirin les fases II i III del carril bus-vao a la C-31 en favor de la seva transformació definitiva

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va iniciar la sessió d’aquest dimarts 27 d’octubre de 2020 amb la lectura de la següent declaració institucional:

“La ciutat de Badalona ve reclamant des de fa anys dues grans inversions: d’una banda, la transformació definitiva de la C-31 i, d’una altra, la millora de la xarxa pública de metro a la ciutat i, en especial, la seva arribada a Can Ruti. Ambdós projectes no estan contemplats dins del Pla Director d’Infraestructures 2021 – 2030, fet que ajorna una vegada més dues demandes històriques dels veïns de Badalona, indispensables per al desenvolupament i la vertebració de la ciutat.

El planejament actual de la ciutat derivat de la construcció de la C-31 actua com a una barrera física entre els diferents barris de Badalona, però també ha acabat convertint-se en una barrera social entre la població. A la vegada, aquesta infraestructura al seu pas per Badalona té un gran impacte contaminant tant a nivell atmosfèric com acústic dins del nostre municipi, atesa l’elevada densitat de població que hi viu al seu voltant i el gran nombre de vehicles (uns 40.000, aproximadament) que hi passen cada dia.

Quant a l’arribada del metro a Can Ruti, en forma de metro lleuger, l’actuació es fa cada vegada més necessària atès que el campus ha passat d’estar format per un centre d’atenció sanitària en els seus inicis a convertir-se en un pol biotecnològic, sanitari i universitari de primer ordre, acollint institucions de reconegut prestigi com l’Hospital Germans Trias i Pujol, l’Institut Guttmann, l’Institut de Recerca Josep Carreras o l’Institut de Recerca de la sida, entre d’altres. La consolidació d’aquest campus ha vingut acompanyada de la generació d’una alta mobilitat pel gran nombre de desplaçaments que s’hi concentren, comportant problemes tant en l’accés com en l’aparcament.

És per aquests motius, i a petició tant de la Taula de la Mobilitat de Badalona com de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, que tots els grups polítics de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple ACORDEN donar suport a les al·legacions al PDI 2021 – 2030 presentades per ambdues entitats, en el següent sentit:

- S’incorpori al PDI 2021 – 2030 l’arribada del metro al Campus biotecnològic de Can Ruti des de l’estació de Rodalies de Badalona, amb connexió amb la L2 i L1 (en base al perllongament previst en aquesta línia) a l’estació de Pompeu Fabra.

- Es tingui en compte durant l’elaboració de l’Estudi Informatiu i d’Impacte Mediambiental del perllongament de la segona fase de la L1, des de Nova Lloreda – Sant Crist fins a l’estació de Rodalies de Badalona, les connexions d’aquesta nova infraestructura, metro Rodalies Renfe Badalona – Campus biotecnològic de Can Ruti, amb les futures estacions del perllongament de la L1 a les estacions de Bufalà i Pompeu Fabra.

- Es tregui del PDI 2021 – 2030 l’actuació TPC01 del Carril bus-VAO recollida a l’apartat d’Infraestructures de Transport per Carretera, que fa referència a les fases II i III (construcció d’un quart carril i un nou viaducte per superar el nus viari de la Ronda Litoral, respectivament), atès que limita el procés de transformació de la C-31.

- Es demani al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya tant la construcció, al més aviat possible, del tram pendent del lateral, en el tram comprès entre el carrer de Coll i Pujol i la Rambla de Sant Joan, en la seva banda nord, com la col·locació de pantalles per a la protecció contra la contaminació acústica.

- S’agilitzi, es faciliti la informació i la participació a les entitats i la ciutadania de Badalona del avantprojecte de transformació de la C-31 engegat.”

Pla especial d’ordenació volumètrica a la parcel·la situada en el carrer de Seu d’Urgell i el parc de la Companyia teatral Terrades i Cases

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió celebrada el dimarts 27 d’octubre el Pla especial d’ordenació volumètrica a la parcel·la situada en el carrer de Seu d’Urgell i el Parc de la Companyia teatral Terrades i Cases de Badalona.

L’objectiu del present Pla Especial és la modificació de la volumetria de la parcel·la qualificada d’equipament privat de nova creació per adequar el volum edificatori als requeriments de l’activitat que es vol desenvolupar, un centre hospitalari, tot mantenint exactament les mateixes condicions d’edificabilitat, ocupació i tipus d’equipament, sanitari-assistencial, millorant la seva integració urbana. El promou IDCQ Inmuebles Hospitalarios S.L, del Grupo Hospitalario Quiron inmuebles S.L.

La parcel·la on es planteja aquest pla especial està situada en front al carrer de la Seu d’Urgell i al Parc de la Companyia teatral Terrades de superfície 2.220 m², a l’extrem nord-oest del barri de Casagemes, molt pròxima a la sortida nord de la autopista C-31, situació que li dona una privilegiada posició per connectar-se amb els diferents barris de la ciutat.

L’entorn d’aquesta parcel·la es compon d’una residència de gent gran, un hotel i un edifici d’habitatges de configuració en torre. En front, donant al carrer de la Seu d’Urgell i l’illa residencial d’edificis plurifamiliars i part dels baixos d’ús terciari, on es trobava l’antic camp de futbol del F.C Badalona. La parcel·la objecte d’aquest pla és la darrera que queda per d’edificar de tot l’entorn.

La proposta es concreta amb el desenvolupament del tipus d’equipament sanitari-assistencial privat amb la implantació d’un centre hospitalari amb l’edificabilitat establerta en el planejament vigent de 6. 880 m2.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, ERC i Junts per Catalunya. El grup municipal Badalona en Comú Podem s’ha abstingut. El grup municipal Guanyem Badalona en Comú ha votat en contra.

Prestació del servei de gestió i funcionament de les escoles bressol municipals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 27 d’octubre la continuïtat de la prestació del servei de gestió i funcionament de les escoles bressol municipals a l'empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL fins a la licitació del nou contracte, i com a màxim, fins a la finalització del curs escolar 2020-2021.

Es formalitza la prestació del servei que dona l’empresa Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL, prestadora del servei de les Escoles Bressol Municipal. El contracte entre l’Ajuntament de Badalona i Cavall de Cartró va caducar l’any 2018 sense que es licités un nou contracte ni decretés una pròrroga del mateix, per la qual cosa els cursos 2018/19 i 2019/20 no ha cobrat pel servei que està donant.

Amb aquesta continuïtat fins a la finalització de l’actual curs escolar es garanteix el pagament dels serveis que està donant Cavall de Cartró a l’Ajuntament de Badalona, durant el curs 2020/21 i fins a la nova adjudicació del contracte de Gestió de les Escoles Bressols Públiques de la ciutat que haurà d’estar vigent al setembre de 2021 per al curs 21/22.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, ERC i Badalona en Comú Podem. Els grups municipals Guanyem Badalona en Comú i Junts per Catalunya s’han abstingut.

Cessió de domini de parcel·les municipals a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l’IES La Riera

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat definitivament en la sessió celebrada el dimarts 27 d’octubre la cessió de domini de parcel·les municipals a la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l'IES La Riera. Es tracta del solar on hi ha ubicat l’antiga Escola Lola Anglada, un edifici noucentista, construït l’any 1928 per l’arquitecte Adolf Ruiz i Casamitjana catalogat de Bé d'Interès Cultural al barri de Canyadó.

Amb aquesta cessió l’Ajuntament de Badalona dona resposta a dues antigues reivindicacions:

    - Dotar d’una ubicació definitiva i amb els espais i equipament necessaris a l’Institut La Riera, actualment en mòduls dins del Parc de Can Solei-Ca l’Arnús, i en una situació precària des de la seva entrada en funcionament. Aquesta construcció permetrà donar continuïtat al Projecte Educatiu més enllà dels 4 cursos de secundària i es podran realitzar també els estudis de Batxillerat.

    - Rehabilitar l’edifici de l’antic Lola Anglada i evitar la seva degradació.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per la posada en marxa del I Pla Local d’Igualtat per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (2019-2023), l’activació del Servei d’Atenció Integral (SAI) i l’aprovació d’un protocol que estableixi els circuits de les actuacions que comporta el deure d’intervenció de l’administració local a la ciutat de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’octubre una moció per la posada en marxa del I Pla Local d’Igualtat per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (2019-2023), l’activació del Servei d’Atenció Integral (SAI) i l’aprovació d’un protocol que estableixi els circuits de les actuacions que comporta el deure d’intervenció de l’administració local a la ciutat de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1) Posar en marxa totes les mesures incloses en cada una de les línies estratègiques definides en el I Pla local d’Igualtat per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere (2019-2023).

2) Posar en marxa en la major brevetat possible el Servei d’Atenció integral (SAI) a la ciutat de Badalona.

3) Aprovar un protocol que estableixi els circuits de les actuacions que comporta el deure d’intervenció per tal que es puguin executar de manera eficient i coordinada amb tots els òrgans i agents que intervinguin pels diferents departaments de la Generalitat i de l’Ajuntament de Badalona.

4) Informar dels acords d’aquesta moció a totes les entitats i associacions dels col·lectius que representen les persones LGTBIQ i de les seves famílies, a totes les Federacions ciutadanes presents a Badalona (d'Associacions de Veïns, de Dones, de Comerciants, Empresaris, de Famílies, i altres) al Consell de la Joventut, a la Taula de la Mobilitat, a la Taula pel diàleg interreligiós, a la Coordinadora d’entitats de Cultura Popular i Comissió de Festes.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per exigir canvis legislatius per a l’erradicació del maltractament animal i l'adhesió al "Pacto de Teguise"

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’octubre una moció per exigir canvis legislatius per a l’erradicació del maltractament animal i l'adhesió al "Pacto de Teguise".

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- El municipi de Badalona s’adhereix al “Pacto de Teguise” i ens hi sumem a la petició de reforma del Codi Civil Español per a distingir als animals de les coses, com ho referma el Tractat de Lisboa i al règim jurídic que els atorga el Codi Civil Català.

SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a modificar les lleis necessàries per a prevenir els casos de crueltat contra els animals, fomentant l’educació en l’empatia i la cultura de la pau i que s’aprovi una Llei Marc de Protecció Animal aplicable a tot l’Estat, que obligui a augmentar els estàndards de protecció.

TERCER.- Instar el Govern de l’Estat a modificar el Codi Penal i les lleis necessàries per a endurir les penes en casos d’especial crueltat.

QUART.- Instar el Govern de l’Estat a reformar la Llei 1/1996, de 10 de gener, d´assistència jurídica gratuïta per incloure un torn d´ofici específic per la defensa i protecció dels animals que doni cobertura a la necessitat de justícia social en aquests supòsits on la víctima, l’animal, és especialment vulnerable per la seva pròpia naturalesa i per la manca de capacitat, fets que impossibiliten que pugui reclamar la restitució dels seus drets o la petició de mesures contra qui ha lesionat el seu propi benestar.

CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que augmenti els recursos als Ajuntaments per a desenvolupar les polítiques de benestar animal i protecció de la fauna.

SISÈ.- Promoure la formació de les treballadores i treballadors públics per a l’aplicació efectiva de tota la normativa existent, tant en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local.

SETÈ.- Traslladar els presents acords als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya així com també ASOA Associació Segona Oportunitat Animal, ADDA Asociacion Defensora de los Derechos de los Animales, FEDAN Federacon pro Drets dels Animals i la Natura, FEBA Federacion Española para el Bienestar Animal i a BADAGATS.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per l'activació de la Comissió sobre Nens Robats a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 d’octubre una moció per l'activació de la Comissió sobre Nens Robats a Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1- Constituir de forma efectiva la Comissió Informativa Especial per a la recerca d’arxius d’Històries Clíniques dels centre sanitaris/clíniques, ja extingits, de Sant Cosme i Sant Damià, i el Carme de Badalona, en relació amb els casos de sostracció o desaparició de nounats.

2- Impulsar, des de l’Ajuntament de Badalona, la recerca i difusió d’uns fets que cal aclarir.

3- Comunicar aquests acords a l’Associació SOS Bebès Robats.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

A causa de la situació sanitària actual la sessió es va celebrar de forma telemàtica. La sessió va finalitzar abans de poder tractar tots els punts inclosos en l’ordre del dia, els quals es debatran en una propera sessió.

Badalona, 28 d’octubre de 2020