Twitter Facebook Instagram Youtube

El ple de Badalona aprova l’addenda al Contracte Programa en matèria de serveis socials per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020

El ple de Badalona aprova l’addenda al Contracte Programa en matèria de serveis socials per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.

La mesura es va aprovar per unanimitat en la sessió extraordinària celebrada aquest dijous 8 d’octubre

El ple de Badalona va aprovar per unanimitat aquest dijous 8 d’octubre en sessió extraordinària l’addenda al Contracte Programa en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020. Aquesta addenda estarà vigent fins al 31 de desembre i suposa un augment de 399.000 euros que es destinaran al Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD), la posada en marxa d’equipaments i serveis per facilitar l’atenció i el confinament de persones sense llar durant l’actual situació d’emergència i al sistema de resposta urgent per a dones que han patit violència masclista i els seus fills i filles.

Concretament, amb aquesta addenda els nous objectius que es volen assolir són:

Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) - 271.402,09 €.

    - Proporcionar atenció domiciliària a totes les persones i famílies que no eren beneficiàries i detectar aquelles que ara ho necessiten a causa de l’actual situació d’emergència.

    - Incrementar les hores d’assistència domiciliària a totes les persones a aquelles persones i famílies que ja eren beneficiàries però que han vist com augmenten les seves necessitats pel context actual.

Equipaments i serveis per a persones sense llar - 107.100 €

    - Habilitar equipaments i serveis específics d’emergència per atendre a les persones sense llar que no han estat ateses prèviament amb recursos públics o privats del territori i facilitar-los les mesures de confinament.

Sistema de resposta urgent per a dones que han patit violència masclista – 20.893 €

    - Mantenir els objectius que s’havien establert en addendes anteriors.

Badalona, 9 d’octubre de 2020