Twitter Facebook Instagram Youtube

L'Ajuntament de Badalona i la Junta d’Andalusia fomentaran activitats que difonguin la cultura andalusa

L'Ajuntament de Badalona i la Junta d’Andalusia fomentaran activitats que difonguin la cultura andalusa.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i la consellera de Cultura d’Andalusia signen avui divendres a Sevilla un acord de col·laboració

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, i la consellera de Cultura i Patrimoni Històric de la Junta d’Andalusia, Patricia del Pozo Fernández, signen avui al Palau d’Altamira, seu de la conselleria de Cultura de la Junta d’Andalusia, un Protocol de col·laboració per a la coordinació d’ambdues administracions per al coneixement, el foment, la promoció i difusió de la cultura andalusa i les seves manifestacions.

Aquesta col·laboració pretén l’impuls i el foment de les relacions amb el teixit associatiu i cultural amb la realització de diverses activitats. Tindran cabuda l’organització d’exposicions (presencials i virtuals) que permetin conèixer i difondre la cultura andalusa i aquelles relacionades amb la producció i l’exhibició d’obres musicals i escèniques. De la mateixa manera es convocaran jornades, cursos, concursos, premis, beques i ajuts que tinguin com a finalitat eixamplar el coneixement de la cultura andalusa.

El protocol signat de col·laboració entre la conselleria de Cultura de la Junta d’Andalusia i l’Ajuntament de Badalona tindrà una durada inicial d’un any amb pròrrogues anuals fins a un màxim de quatre i fa especial relleu en la promoció i difusió del flamenc com a expressió cultural mitjançant “el cante, el baile y el toque” com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat tal com va ser declarat per la UNESCO l’any 2010.

Badalona, 9 d’octubre de 2020