Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per declarar Badalona Àrea amb mercat d’habitatge tens i incorporar mesures a favor d’un lloguer just

Moció per declarar Badalona Àrea amb mercat d’habitatge tens i incorporar mesures a favor d’un lloguer just

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària celebrada el dimarts 29 de setembre una moció per declarar Badalona Àrea amb mercat d’habitatge tens i incorporar mesures a favor d’un lloguer just.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Iniciar els tràmits per declarar Badalona àrea de mercat amb habitatge tens.

SEGON.- Enviar un advertiment a la quinzena de grans tenidors que tenen pisos buits a Badalona advertint-los de la necessitat de posar-los a lloguer.

TERCER. - Donar compliment a la “Moció per la implementació d’un recàrrec del 50% en l’IBI dels pisos buits i una bonificació de fins al 95% per a lloguers amb renda limitada” aprovada el novembre de 2019.

QUART. - Convocar el Consell de l’Habitatge de Badalona en la primera quinzena del mes d’octubre.

CINQUÈ.- Notificar aquests acords al Sindicat de Llogaters de Badalona i a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona i a les entitats del Consell de l’Habitatge de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú i amb l’abstenció del PSC i del Partit Popular.

Badalona, 30 de setembre de 2020