Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a l’actualització de les mesures fiscals ambientals a Badalona

Moció per a l’actualització de les mesures fiscals ambientals a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió plenària celebrada el dimarts 29 de setembre una moció per a l’actualització de les mesures fiscals ambientals a Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Incorporar les següents mesures ambientals a la quota de l’IBI:

• Incrementar la durada de la bonificació per disposar d’instal·lacions d’energies netes i renovables a 5 anys.

• Establir bonificacions a la quota de l’IBI per a habitatges eficients d’acord amb la seva classificació energètica independentment de quina sigui la solució tècnica aplicada.

SEGON. Incorporar les següents mesures ambientals a la quota de l’IVTM:

• Establir una bonificació a la quota de l’IVTM del 75% pels vehicles que disposin de l’etiqueta ZERO de la Direcció General de Trànsit.

• Establir una bonificació a la quota de l’IVTM del 50% sobre els vehicles amb l’etiqueta ECO de la Direcció General de Trànsit.

• Establir un augment gradual de la quota de l’IVTM als vehicles molt contaminants durant els propers 10 anys fins a multiplicar-la per dos.

TERCER. Incorporar les següents mesures ambientals sobre l’ICIO:

• Establir una bonificació de fins el 95% de l’ICIO en la instal·lació de panells solars, minieòlica o qualsevol altra instal·lació d’energia renovable, així com mesures que millorin l’eficiència energètica de l’immoble.

• Establir una bonificació de fins el 50% de l’ICIO en obres noves, reformes o ampliació d’habitatges sempre que la producció anual elèctrica per autoconsum sigui com a mínim el 70% del consum elèctric anual de l’immoble. Bonificació del 5% en el cas d’habitatges plurifamiliars per donar servei als elements comuns.

• Establir una bonificació de fins el 50% de l’ICIO en obres noves, reformes o ampliació de l’activitat econòmica sempre que la producció anual elèctrica per autoconsum sigui com a mínim el 30% del consum elèctric anual de l’immoble.

QUART. Incorporar les següents mesures ambientals sobre els residus:

• Incorporar la Taxa d’Escombraries amb una bonificació del 95% com a pas previ per establir un sistema de pagament per generació i bonificacions per autocompostatge, ús de la deixalleria i recollida selectiva.

CINQUÈ. Fer arribar aquesta moció a la FAVB, Badalona pel Clima i la Taula de la Mobilitat de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC i amb l’abstenció del Partit Popular.

Badalona, 30 de setembre de 2020