Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació Pla especial d’ordenació de volums en el solar de propietat municipal tocant al Complex esportiu de Bufalà

Aprovació Pla especial d’ordenació de volums en el solar de propietat municipal tocant al Complex esportiu de Bufalà

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de setembre el Pla especial d’ordenació de volums tocant al complex esportiu Bufalà. L’àmbit d’aquest Pla especial inclou un solar qualificat com a equipament segons el planejament vigent, situat dins de l’illa delimitada pel carrer de Campoamor, el carrer de la Tècnica, la travessera de Montigalà i el carrer de Muntaner. El solar objecte de l’actuació és propietat de l’Ajuntament de Badalona, té una superfície de 2.710 m² i es situa en continuïtat al Complex esportiu de Bufalà.

La formulació d’aquest Pla és d’iniciativa municipal, que el promou amb la voluntat de cobrir un solar que actualment són pistes a l’aire lliure, amb l’objectiu d’agençar-lo per a la pràctica de l’esport, donant resposta a una necessitat de la ciutat i per tal de superar els dèficits actuals en aquest tipus d’instal·lacions. La redacció ha estat realitzada des de l’empresa municipal de Badalona, Engestur S.A. Durant el preceptiu període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.

L’objecte del present Pla especial és definir les condicions d’edificació per a un solar públic d’equipament que s’utilitza per a la pràctica esportiva, que convé cobrir-lo per a una major funcionalitat de l’espai mantenint el seu ús actual.

El programa funcional de la proposta està condicionat per la forma del solar i per l’existència d’unes pistes esportives, fet que facilita i motiva la implantació d’una edificació de cobriment que permeti la ubicació d’una pista poliesportiva de 1550 m² aproximadament, i els corresponents serveis.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú, PSC i Partit Popular.

Badalona, 30 de setembre de 2020