Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació definitiva de la modificació parcial de l’Estudi de detall per a l’ordenació arquitectònica de l’illa 3 del polígon J, Montigalà-Batllòria de Badalona

Aprovació definitiva de la modificació parcial de l’Estudi de detall per a l’ordenació arquitectònica de l’illa 3 del polígon J, Montigalà-Batllòria de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat definitivament en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de setembre la modificació parcial de l’Estudi de detall per a l’ordenació arquitectònica de l’illa 3 de l polígon J, Montigalà- Batllòria de Badalona.

L’àmbit d’aquest planejament comprèn la parcel·la delimitada per l’avinguda del Conflent, el carrer de la Tècnica, el carrer de la Filosofia i el carrer de Ciència, de superfície 9.179,75 m2. Es formula per iniciativa privada de l'empresa Bon Preu, que és també el promotor d’aquest estudi.

L’Estudi de Detall té com a objecte la modificació parcial de l’Estudi de Detall per a l’ordenació arquitectònica del polígon J de Montigalà-Batllòria, aprovat al Ple de l'Ajuntament de Badalona el 18 de desembre de 1991, pel que fa a l’ordenació detallada de l’illa 3, definint la composició volumètrica de l’edificació establint un nou límit d’ocupació per a la implantació d'un hipermercat i una benzinera amb botiga, de l’empresa Bon Preu, S.A.U. Durant el preceptiu període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.

La parcel·la objecte del present Estudi de detall es troba actualment edificada. L'edifici existent, d'ús comercial que ha cessat la seva activitat, es pretén reutilitzar per a la implantació d’un hipermercat amb benzinera associada, adequant-lo al seu ús.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, PSC i Partit Popular, i amb l’abstenció de Guanyem Badalona en Comú.

Badalona, 30 de setembre de 2020