Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per reclamar al Govern municipal que la Regidoria de la Dona sigui denominada Regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI

Moció per reclamar al Govern municipal que la Regidoria de la Dona sigui denominada Regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 una moció per reclamar al Govern municipal que la Regidoria de la Dona sigui denominada Regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI.

La moció proposa els següent acords:

PRIMER. Demanar al govern municipal que la Regidoria de la Dona sigui denominada Regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI

SEGON. Demanar al govern municipal que convoqui el Consell Municipal de la Dona per posar en coneixement de tots els grups de dones i pels drets LGTBI de la ciutat i els grups polítics municipals els motius del canvi de nom de la regidoria

TERCER. Demanar al govern municipal que reprengui i desenvolupi els compromisos del Pla Estratègic Feminista, entre els quals el Pla local d’igualtat per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere (drets LGTBI) i amb urgència posar en marxa el SAI, així com la dotació de personal de la pròpia regidoria. En el mateix sentit s'ha d'elaborar un nou Pla Municipal d'Igualtat de gènere que treballi transversalment per garantir la igualtat real i efectiva de dones i homes.

QUART. Donar trasllat d’aquests acords a la Federació de Dones de Badalona, als grups feministes i pels drets LGTBI, Al Consell Municipal de la Dona, a la FAVB i a totes les entitats de dones i pels drets afectivo sexuals de la diversitat de la població de la ciutat de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP ha votat en contra.

Badalona, 29 de juliol de 2020