Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per incrementar els ajuts individualitzats de menjador escolar per als alumnes de Badalona

Moció per incrementar els ajuts individualitzats de menjador escolar per als alumnes de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 una moció per incrementar els ajuts individualitzats de menjador escolar per als alumnes de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Preveure l’increment de la demanda d’ajuts complementaris de menjador escolar durant el curs 2020-2021 i establir els mecanismes pressupostaris necessaris per donar-hi resposta de forma àgil.

SEGON. Crear una comissió de seguiment amb participació de tots els Grups Municipals per anar avaluant les variacions de la demanda i de les respostes que caldrà treballar en cada moment.

TERCER. Agilitzar les obres de construcció del servei de cuina en aquelles escoles públiques que encara no tingui aquest servei.

QUART. Activar la partida pressupostària del 2019 de 100.000€ destinada al projecte pilot de menjador a secundària i al programa per adquirir coneixements de nutrició.

CINQUÈ. Fer arribar aquests acords a les Escoles d’Educació Infantil i Primària de la Ciutat de Badalona, als Institut-Escola i a FAMPAS Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP ha votat en contra.

Badalona, 29 de juliol de 2020