Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals

Aprovació del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts 28 de juliol el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals elaborat per la Diputació de Barcelona per al terme municipal de Badalona, per al període 2020-2025. Les mesures contingudes en el PPI van a càrrec dels pressupostos del Consorci del Parc de la Serralada de Marina i no comporten cap despesa per a l’Ajuntament de Badalona.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 29 de juliol de 2020