Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració institucional contra el racisme i la xenofòbia

Declaració institucional contra el racisme i la xenofòbia

En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest dimarts 28 de juliol es va llegir la següent declaració institucional contra el racisme i la xenofòbia.

“La mort de George Floyd ha generat un moviment de justa reivindicació, protagonitzat per Black Lives Matter, contra els elevats nivells de violència i discriminació, tant la que sofreix la ciutadania afroamericana al seu país com la que sofreixen diferents persones d'orígens i ètnies en qualsevol altre lloc o circumstància, ja que, per desgràcia, la discriminació racial, la xenofòbia i altres formes d'intolerància, així com els incidents i delictes d'odi, són presents en totes les societats.

És per aquest motiu que els Grups Municipals de l’Ajuntament de Badalona declaren:

Manifestem la nostra preocupació davant el recent episodi de violència contra la població negra i esperem que les institucions nord-americanes ofereixin una ràpida i justa resposta als seus responsables.

Així mateix desitgem manifestar les nostres condolències i la solidaritat als familiars i amics de la víctima, i donar la benvinguda al moviment per a reivindicar la lluita contra el racisme nascut a propòsit d'aquest lamentable episodi, estès de llarg a llarg del planeta, així com proclamar el seu més profund rebuig a qualsevol forma de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Coneixem casos recents a Badalona, Catalunya i altres territoris de l'Estat que ens reafirmen la necessitat de seguir lluitant contra aquesta xacra.

Considerem que la lluita per la igualtat, entesa en aquest cas com a valor superior que eviti qualsevol forma de discriminació, ha de ser reivindicada de manera permanent i universal, un valor inspirador de totes les actuacions dels poders públics i un principi de protecció enfront dels abusos de qualsevol signe.

Per això instem a l'administració local, al govern de la Generalitat, al govern de l’Estat, i al conjunt d'institucions, a intensificar el treball per la pau, la igualtat i la convivència intercultural i, en definitiva, a treballar pel respecte dels Drets Humans.”

Badalona, 29 de juliol de 2020