Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració institucional demanant a la Conselleria de Salut la paralització del trasllat dels serveis de pediatria al CAP de Doctor Robert i que es mantinguin els serveis de pediatria al CAP de Bufalà-Canyet

Declaració institucional demanant a la Conselleria de Salut la paralització del trasllat dels serveis de pediatria al CAP de Doctor Robert i que es mantinguin els serveis de pediatria al CAP de Bufalà-Canyet

En iniciar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest dimarts 28 de juliol es va llegir la següent declaració institucional.

“Atès que l'Atenció Primària és no només la porta, que també, sinó el nucli i l'eix que ha de determinar un Sistema Públic de Salut i que aquesta prioritat abunda en declaracions retòriques de tot tipus, d'administracions i autors, per això cal que es preservi la molt fràgil situació que pateix. Més encara en temps de pandèmia i amb un agreujament de les insuficiències i sobrecàrregues per una acció eficient i segura. Tots els recursos públics aportats per la Covid-19 han d'anar al sistema públic, i començant sempre per la dotació de recursos materials i humans a l'Atenció Primària.

Atès que escoltem autoritats sanitàries reclamar-se del sistema "primarista" de salut, aquell que prioritza la proximitat, el coneixement i la història de cada cas, la longitudinalitat, la seguretat i proporcionalitat, l' accessibilitat i rapidesa. Constatem la necessitat de lluitar i prioritzar l´atenció primària.

Atès que segueix la vella polèmica sobre com atendre millor als infants i com actualitzar el model de pediatria, volem assenyalar d'entrada que no és ara en plena crisi sanitària el moment per a perpetrar canvis no consensuats i més que discutibles. Una cosa és l' atenció al nen/nena sans pel que fa als protocols de salut, una altra l'atenció de consulta (presencial millor i sempre que calgui) de patologies quotidianes i a priori no alarmants, i una darrera l'atenció a la urgència pediàtrica.

Òbviament cada demanda té una atenció diferenciada, però sabem i reivindiquem que als dos primers casos els correspon a l’Atenció Primària la seva assistència. Per més útil, propera, eficient, segura, i recomanada pels resultats. Sabem que l'assistència és produeix, en i amb, tot l'equip sanitari, però tot això que es pot tractar dialogant, participant i consensuant els serveis amb els veïns.

Atès que segons recullen nombroses cartes de drets internacionals, (des de la declaració d'Alma Ata fa més de 40 anys) i tot un seguit de bibliografies, declaracions i exemples de bones praxis per la excel·lència d'un Sistema de Salut que pugui merèixer aquest nom, ha de ser universal, públic, de qualitat, integral, equitatiu i solidari i és condició imprescindible atendre, (a més d'escoltar a la ciutadania), a les organitzacions i agents socials, a les associacions empoderades en defensa de la salut i la sanitat públiques. La ciutadania, no som només usuaris del sistema. Per suposat que no som "clients" com pretenen versions mercantilistes. Les persones som titulars del sistema, som els finançadors directes, som la part obligada de la co-decisió en temes de salut. Sabem el que volem, sabem el que ens convé, sabem escoltar i reclamar que se'ns escolti, sabem el tipus i manera d'atenció sanitària pública que volem: la nostra.

Atès que no poden admetre que un servei com el de pediatria, que hauria de ser proper a les famílies que atén, desaparegui en un dels districtes amb més població infantil de Badalona, desaparició que afectarà a milers de veïns que ni tan sols han estat consultats. La tendència hauria de prioritzar la proximitat i la qualitat dels serveis, sempre en consens amb els veïns.

És per tots aquests motius que els grups municipals de l’Ajuntament de Badalona, i a petició de las associacions de veïns i veïnes del districte 3 i de la FAVB, demanen a la Conselleria de Salut la paralització del trasllat dels serveis de pediatria al Cap de Doctor Robert i que es mantinguin els serveis de pediatria al Cap de Bufalà/Canyet.”

Badalona, 29 de juliol de 2020