Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 28 de juliol de 2020

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 28 de juliol de 2020.

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària del mes de juliol per via telemàtica

Declaració institucional demanant a la Conselleria de Salut la paralització del trasllat dels serveis de pediatria al CAP de Doctor Robert i que es mantinguin els serveis de pediatria al CAP de Bufalà-Canyet

En iniciar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest dimarts 28 de juliol es va llegir la següent declaració institucional.

“Atès que l'Atenció Primària és no només la porta, que també, sinó el nucli i l'eix que ha de determinar un Sistema Públic de Salut i que aquesta prioritat abunda en declaracions retòriques de tot tipus, d'administracions i autors, per això cal que es preservi la molt fràgil situació que pateix. Més encara en temps de pandèmia i amb un agreujament de les insuficiències i sobrecàrregues per una acció eficient i segura. Tots els recursos públics aportats per la Covid-19 han d'anar al sistema públic, i començant sempre per la dotació de recursos materials i humans a l'Atenció Primària.

Atès que escoltem autoritats sanitàries reclamar-se del sistema "primarista" de salut, aquell que prioritza la proximitat, el coneixement i la història de cada cas, la longitudinalitat, la seguretat i proporcionalitat, l' accessibilitat i rapidesa. Constatem la necessitat de lluitar i prioritzar l´atenció primària.

Atès que segueix la vella polèmica sobre com atendre millor als infants i com actualitzar el model de pediatria, volem assenyalar d'entrada que no és ara en plena crisi sanitària el moment per a perpetrar canvis no consensuats i més que discutibles. Una cosa és l' atenció al nen/nena sans pel que fa als protocols de salut, una altra l'atenció de consulta (presencial millor i sempre que calgui) de patologies quotidianes i a priori no alarmants, i una darrera l'atenció a la urgència pediàtrica.

Òbviament cada demanda té una atenció diferenciada, però sabem i reivindiquem que als dos primers casos els correspon a l’Atenció Primària la seva assistència. Per més útil, propera, eficient, segura, i recomanada pels resultats. Sabem que l'assistència és produeix, en i amb, tot l'equip sanitari, però tot això que es pot tractar dialogant, participant i consensuant els serveis amb els veïns

Atès que segons recullen nombroses cartes de drets internacionals, (des de la declaració d'Alma Ata fa més de 40 anys) i tot un seguit de bibliografies, declaracions i exemples de bones praxis per la excel·lència d'un Sistema de Salut que pugui merèixer aquest nom, ha de ser universal, públic, de qualitat, integral, equitatiu i solidari i és condició imprescindible atendre, (a més d'escoltar a la ciutadania), a les organitzacions i agents socials, a les associacions empoderades en defensa de la salut i la sanitat públiques. La ciutadania, no som només usuaris del sistema. Per suposat que no som "clients" com pretenen versions mercantilistes. Les persones som titulars del sistema, som els finançadors directes, som la part obligada de la co-decisió en temes de salut. Sabem el que volem, sabem el que ens convé, sabem escoltar i reclamar que se'ns escolti, sabem el tipus i manera d'atenció sanitària pública que volem: la nostra.

Atès que no poden admetre que un servei com el de pediatria, que hauria de ser proper a les famílies que atén, desaparegui en un dels districtes amb més població infantil de Badalona, desaparició que afectarà a milers de veïns que ni tan sols han estat consultats. La tendència hauria de prioritzar la proximitat i la qualitat dels serveis, sempre en consens amb els veïns.

És per tots aquests motius que els grups municipals de l’Ajuntament de Badalona, i a petició de las associacions de veïns i veïnes del districte 3 i de la FAVB, demanen a la Conselleria de Salut la paralització del trasllat dels serveis de pediatria al Cap de Doctor Robert i que es mantinguin els serveis de pediatria al Cap de Bufalà/Canyet.”

Declaració institucional contra el racisme i la xenofòbia

A continuació es va procedir a la lectura d’una segona declaració institucional que reproduïm literalment.

“La mort de George Floyd ha generat un moviment de justa reivindicació, protagonitzat per Black Lives Matter, contra els elevats nivells de violència i discriminació, tant la que sofreix la ciutadania afroamericana al seu país com la que sofreixen diferents persones d'orígens i ètnies en qualsevol altre lloc o circumstància, ja que, per desgràcia, la discriminació racial, la xenofòbia i altres formes d'intolerància, així com els incidents i delictes d'odi, són presents en totes les societats.

És per aquest motiu que els Grups Municipals de l’Ajuntament de Badalona declaren:

Manifestem la nostra preocupació davant el recent episodi de violència contra la població negra i esperem que les institucions nord-americanes ofereixin una ràpida i justa resposta als seus responsables.

Així mateix desitgem manifestar les nostres condolències i la solidaritat als familiars i amics de la víctima, i donar la benvinguda al moviment per a reivindicar la lluita contra el racisme nascut a propòsit d'aquest lamentable episodi, estès de llarg a llarg del planeta, així com proclamar el seu més profund rebuig a qualsevol forma de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Coneixem casos recents a Badalona, Catalunya i altres territoris de l'Estat que ens reafirmen la necessitat de seguir lluitant contra aquesta xacra.

Considerem que la lluita per la igualtat, entesa en aquest cas com a valor superior que eviti qualsevol forma de discriminació, ha de ser reivindicada de manera permanent i universal, un valor inspirador de totes les actuacions dels poders públics i un principi de protecció enfront dels abusos de qualsevol signe.

Per això instem a l'administració local, al govern de la Generalitat, al govern de l’Estat, i al conjunt d'institucions, a intensificar el treball per la pau, la igualtat i la convivència intercultural i, en definitiva, a treballar pel respecte dels Drets Humans.”

Declaració institucional per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'entitat Orfeó Badaloní en l'any de la celebració del seu centenari

En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest mes de juliol es va llegir una tercera declaració institucional que reproduïm a continuació.

“L'Orfeó Badaloní és una associació cultural que neix l'any 1920. Al carrer d'en Cueta, a la seu de Gent Nova, un jove de 26 anys, Antoni Botey espera que arribin en Jaume Costa, Salvador Valls, en Joan Aymerich, i en Ramon Salsas per tal de redactar una crida que el 31 de desembre de 1920, la publicarà el diari "Sol Ixent". A primers de març del 21, l'Orfeó Badaloní estrena el local que fou de Gent Nova fins aleshores.

El 29 de juny de 1921, al Teatre Zorrilla, en una festa intima, l'Orfeó Badaloní, amb una massa coral de prop de dos cents cinquanta cantaires, es presenta als seus prop de quatre cents socis protectors. El primer concert té lloc al Teatre Victòria, el 28 de març de 1922.

El 25 de febrer de 1923, es fa la benedicció de la senyera de l'Orfeó Badaloní a Santa Maria.

Actualment està cedida al Museu Municipal de Badalona.

El 25 de setembre de 1924, en plena Dictadura de Primo de Ribera i per ordre governativa es clausura "la Sociedad Orfeón Badalonés". La clausura dura sis anys. El 13 de juliol, (1930) a l'estadi de Montjuïc, es fa una concentració de la Germanor d'Orfeons de Catalunya, i l'Orfeó Badaloní va tenir l'honor de participar-hi. Dues setmanes després de la proclamació de la República torna a obrir les portes l'Orfeó Badaloní, sota la direcció d'en Jaume Costa.

En plena Guerra Civil i per força, l'Orfeó deixarà de cantar gairebé durant deu anys. El seu local social que havia estat el de l'entitat catalanista Gent Nova, és confiscat. L'any 1948, el règim permet a l'Orfeó la represa de les activitats, però ara ho ha de fer al "Coro de Marina".

El 2 de gener de 1949 l'Orfeó celebra el primer concert de la tercera etapa en el Cine Nou.

El març de 1951, l'Orfeó es decideix a impulsar la creació d'un esbart dansaire a Badalona, l'Esbart Sant Jordi. L'Orfeó es desplaça per tot Catalunya. Participa l'any 1956 a Montserrat en la celebració del 75è. aniversari de la Moreneta com a Patrona de Catalunya.

L'any 1961 se celebra el 40è. aniversari (en el 25è aniversari l'Orfeó estava tancat i no es va poder celebrar). Culmina l'aniversari amb un magne concert al Cine Nou amb la participació de molts antics cantaires.

Fou l'inici d'una renovació gràcies a en Josep Gual Lloveres, que va ser l'impulsor de variades i excel·lents activitats. Se celebra a Catalunya la primera trobada de Cant Coral Internacional amb la participació de l'Orfeó, com també en la commemoració del Centenari del naixement de Pompeu Fabra, el 24 març 1968, al Teatre Zorrilla.

L'any 1972 es realitza la cessió d'ús de la primera planta de l'edifici del carrer del Lleó 21, propietat d'en Francesc Ribó. El 1976, l'Orfeó celebra un homenatge a l'Antoni Botey. Es una època esplèndida: millora la qualitat musical dels cantaires, l'Esbart Sant Jordi celebra el seu 25è aniversari. El teatre, les sardanes, actuacions a la península i fora (Tolosa, Prada de Conflent, Rockenberg .... completen la sana vida de l'entitat).

L'any 1996 es duu a terme la compra del local del carrer Marina. L'Orfeó pateix una etapa poc reeixida, no obstant la celebració del 80è aniversari rep una dosis d'autoestima i es pren consciència que serà difícil recuperar la imatge enyorada de l'Orfeó "d'altres temps". L'entitat es prepara pels reptes del nou segle.

La celebració del 90è aniversari el 2011 és la porta oberta per contemplar el passat amb afecte però sense nostàlgia, veure el present com una oportunitat. Actualment l'entitat organitza xerrades, conferències, tertúlies, i formació musical de cant, dansa, teatre i tallers de lleure, mantenint els objectius de fomentar la cultura a Badalona, des d'una opció fonamental de catalanitat, i conrear l'intercanvi cultural amb altres entitats de la ciutat.

L’any 2021, per tant, l’associació cultural Orfeó Badaloní celebrarà el centenari de la seva creació. Per tot el que s’ha exposat, es considera que l’associació cultural Orfeó Badaloní, amb motiu del centenari de la seva creació 1921 - 2021, es mereixedora del reconeixement que suposa l’atorgament de la creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, per la seva tasca en defensa de les tradicions, la cultura i la llengua catalana.

És per tots aquests motius que els grups municipals sotasignants proposen que l'Ajuntament de Badalona sol·liciti la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a l’associació cultural Orfeó Badaloní, en l'any del seu centenari, per la seva ingent tasca desinteressada en favor de la cultura, i com a referent en el lideratge pel que fa al conreu de valors socials, culturals i cívics a la nostra ciutat.”

Aprovació del Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) elaborat per la Diputació de Barcelona per al terme municipal de Badalona, per al període 2020-2025. Les mesures contingudes en el PPI van a càrrec dels pressupostos del Consorci del Parc de la Serralada de Marina i no comporten cap despesa per a l’Ajuntament de Badalona.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació provisional del Pla de Millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 el Pla de Millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7.

El Pla de millora urbana es planteja amb l’objectiu de definir la composició volumètrica per a executar l’edifici de 24 habitatges de protecció pública de règim general destinat al reallotjament dels veïns afectats per l’execució del lateral del front de Sant Crist, així com preveure la urbanització de la zona verda confrontant.

La volumetria proposada dóna continuïtat a la línia de façana del passatge de Fortuny amb l’edificació existent situada al carrer Montserrat, número 15-17. La nova edificació confrontarà amb el passatge de Fortuny i els terrenys qualificats de zona verda.

L’edifici té l’accés principal des del passatge Fortuny i un secundari per a vianants des de la zona verda contigua. La urbanització de la zona verda s’inclou en l’actuació urbanística per garantir la connexió d’aquest espai lliure, que és la continuació del carrer Casas i Amigó, amb el passatge.

Parcel·la edificable 600 m²

Sostre potencial 3.300 m²

Zona verda contigua 1117,70 m²

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Verificació del nou text refós del Pla especial d’ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent-Polígon A del Port de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 la verificació del nou text refós del Pla especial d’ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent-Polígon A del Port de Badalona.

L’objecte del Pla especial és la formulació d’uns paràmetres urbanístics capaços de regular el volum edificable de les illes 11-12-13-14 del Moll de Ponent, integrant una bona solució arquitectònica tant en planta com en alçat i ajustar els límits de la parcel·la 14.1 i 14.2 per dissoldre el seu proindivís. El text refós es redacta per complir amb les determinacions de la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

L’ordenació definitiva del conjunt del Moll de Ponent, després de fer les comprovacions amb diferents opcions mitjançant els estudis d’impacte i integració paisatgística, és la de proposar un ritme de torres d’11 plantes, de 17 a 20 m. de front a mar i profunditat de 29 i 32 perpendicular a mar, col·locades damunt una planta baixa que ocupa tota la parcel·la de banda a banda, i una profunditat de 23 m. Els volums així col·locats formen uns porxos de 7 i 9 m. alternats que donen un ritme d’ombres i clars com a part integrant del passeig del Moll de Ponent.

Es proposen dues alternatives que puguin ser compatibles entre si, per donar una certa flexibilitat al desenvolupament, que en el tràmit de llicència, el reglament permet seguir o una alternativa o l’altra.

- La primera alternativa seria l’ordenació en torres, amb un espai entre torres d’uns 24 m.

- La segona manté l’ordenació de les torres amb les mateixes distàncies que a la primera alternativa i a l’illa entre el carrer Tortosa i el de les Cosidores es fa una volumetria mixta, formada per una torre igual a les de la resta d’illes, i un volum més baix, de 7 plantes, damunt de la planta baixa, alineada al carrer Maristany.

La nova ordenació volumètrica resol tots els punts crítics del planejament vigent, que presentava una imatge molt compacte i alguns dels habitatges tenien una sola façana i ventilaven mitjançant patis. L’ordenació resultant fa que totes les parcel·les mantinguin un ritme de buits i plens, aconseguint la millora tipològica, la ventilació natural, un bon assolellament i la bona orientació per a tots els habitatges. A l’hora d’obrir visuals del front a mar dels barris situats al darrere d’aquest terrenys.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació inicial de la denominació i el canvi de denominació de vies i espais públics de Badalona (sessió nomenclàtor 13.03.20)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 la denominació i el canvi de denominació de vies i espais públics de Badalona d’acord amb el que va acordar per unanimitat la Comissió del Nomenclàtor Municipal en data de 13 de març de 2020.

1. Aprovar els noms següents del barri del Manresà sotmesos prèviament a procés participatiu:

1.1 Denominar carrer de CATERINA ALBERT I PARADÍS, al carrer situat paral·lel per sobre del carrer del Manresà existent.

1.2 Denominar carrer de MARIA NIUBÓ I PRAT, al primer carrer paral·lel a la carretera de Tiana, entre el carrer del Manresà i el carrer de Caterina Albert i Paradís.

1.3 Denominar carrer del PINTOR RIBERA, canviar el seu actual emplaçament i situar-lo paral·lel al carrer de Maria Niubó i Prat, entre el carrer del Manresà i el carrer de Caterina Albert i Paradís.

1.4 Denominar plaça de MARIA MERCÈ MARÇAL I SERRA, situada en l’illa formada per la carretera de Mataró, carretera de Tiana i el carrer del Manresà.

1.5 Denominar plaça d’ELISA REVERTER I LÓPEZ, situada a la cruïlla entre el carrer de Murillo i el carrer d’Occitània.

2. Canviar la denominació de la plaça d’Alcanar i denominar-la plaça del COTONIFICI, situada en l’espai lliure dins de l’illa delimitada pel carrer del Progrés, carrer de Ponent, carrer de la Indústria i carrer de Cervantes, al barri del Gorg.

3. Canviar la denominació del Teatre Principal i anomenar-lo TEATRE MARGARIDA XIRGU, situat al carrer de Francesc Layret al barri del Centre.

4. Denominar carrer de l’EMPORDÀ, carrer que és continuïtat del ja denominat carrer de l’Empordà, en el tram situat entre el carrer de la Batllòria i el carrer de Migjorn, al barri de Montigalà.

5. Denominar plaça de JÚLIA MINGUELL, situada en un espai lliure de nova creació, en la cruïlla del carrer de la Vila Vall-llebrera i el carrer de Santa Bàrbara, al barri de Coll i Pujol.

6. Denominar plaça d’ALCANAR a l’espai lliure situat a la cruïlla entre el carrer de Pere III i el carrer del Torrent de la Font, en la base del pont de Bac de Roda, al barri de la Morera.

7. Denominar plaça JUMBERCA a l’espai lliure de nova creació situat en l’illa formada pel carrer de Pompeu Fabra, carrer d’Eduard Maristany, carrer de Jacinto Benavente i de Pau Vila, al barri de Canyadó.

8. Denominar plaça PERE ROVIRA a l’espai lliure de nova creació situat en l’illa formada pels carrers d’Andrés Segovia, la carretera Antiga de València, el carrer de Johann Sebastian Bach i l’av. d’Alfons XIII al barri de Sant Mori de Llefià.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació inicial de la denominació i el canvi de denominació de vies i espais públics de Badalona (sessió nomenclàtor 13.07.20)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 la denominació i el canvi de denominació de vies i espais públics de Badalona d’acord amb el que va acordar per unanimitat la Comissió del Nomenclàtor Municipal en data de 13 de juliol de 2020.

1. Canviar la denominació de la plaça de Joan Fuster i nomenar-la plaça de JOSEP VERGÉS VALLMAJOR a l’espai lliure pendent d’urbanitzar, situada a la cruïlla del carrer d’Ausiàs March amb l’av. d’Alfons XIII, al barri del Raval.

2. Denominar plaça de JOAN FUSTER a l’espai lliure de nova creació situat entre l’av. del Marqués de Mont-roig, el carrer de Cervantes i l’av. d’Alfons XIII, al barri del Progrés.

Es proposa sotmetre a procés participatiu el nom de la plaça existent situada a la cruïlla entre els carrers de Vallvidrera i l’av. d’en Caritg al barri de Lloreda.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 la modificació del Pla General Metropolità al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres.

La modificació del Pla general metropolità es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques del Turó de l’Enric per tal de recuperar l’espai del Turó de l’Enric com a sòl públic atès que forma part d’un corredor verd dins la infraestructura verda de Badalona i com a potencial parc de la ciutat, traslladant el sostre d’equipament sanitari-assistencial privat a la parcel·la de titularitat municipal situada entre el carrer del Torrent de Vallmajor i el camí de les Guixeres de Badalona, per tal d’adaptar-la al tipus d’equipament sanitari-assistencial privat i ús concret de tanatori.

Donades les característiques especials del terreny, d’alt valor mediambiental i que pot completar la falca verda del Torrent de la Font, l’interès públic es justifica per liderar la protecció d’aquest sòl, evitant qualsevol acció edificatòria i per tant, fixar la titularitat municipal és el primer pas per a la seva salvaguarda.

La proposta va destinada a evitar que en els terrenys del Turó de l’Enric s’exerceixi la pressió d’edificar per part dels propietaris del sòl, oferint l’opció de traslladar l’edificabilitat d’equipament sanitari-assistencial a una parcel·la de l’Ajuntament destinada a ús de benzinera a l’entorn de les Guixeres.

- A l’àmbit A - Turó de l’Enric, de superfície 6.313 m², es proposa el canvi a la qualificació de 7b equipament privat de tipus sanitari – assistencial a 7b -equipament públic reserva (sense tipus assignat).

- A l’àmbit B - carrer del Torrent de Vallmajor- Camí de les Guixeres, de superfície 4.358 m², es proposa el canvi a la qualificació de 22s zona industrial (benzinera) a 7b equipament privat sanitari-assistencial tanatori. En aquesta parcel.la es manté la mateixa edificabilitat màxima que es podria fer al Turó de l’Enric. En aquest àmbit la superfície a urbanitzar és de 5.118 m² i els costos d’urbanització bàsica i complementària s’avaluen en uns imports de 420.500 € i 192.000 € respectivament.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Ajuts a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat definitivament en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts adreçats a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual i com a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus, han perdut la feina o bé han estat afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació o bé són autònoms que han cessat o disminuït de manera de manera considerable la seva activitat com a conseqüència de l’emergència de salut pública causada pel COVID-19.

En tots els casos, l'habitatge per al qual se sol·licita l’ajut ha de constituir el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant, que és l'habitatge en el qual s'acredita l'empadronament. L’import màxim total d’aquest ajut serà de 800 euros i com a màxim podran cobrir 6 mensualitats de la renda.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Pla director urbanístic d’ordenació de delimitació i ordenació del Front Litoral-Tres Xemeneies als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 informar favorablement el document del Pla director urbanístic d’ordenació de delimitació i ordenació del Front Litoral-Tres Xemeneies als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona, per a la seva aprovació inicial per part de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona.

L’àrea de les Tres Xemeneies, on fins fa poc s’ubicaven indústries i empreses de producció energètica, ocupa una posició estratègica i molt ben comunicada dins de la ciutat metropolitana que li confereix un gran potencial per a localitzar-hi activitats. Amb el tancament de les antigues indústries, s’obre la possibilitat de repensar i transformar aquesta àrea en el marc dels processos de millora del front litoral metropolità.

L’àmbit del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’àmbit de les Tres Xemeneies, proposa, per una banda, delimitar i ordenar un sector de nova ordenació d’unes 32 hectàrees situades al litoral metropolità de Barcelona, a la franja que queda entre la via del ferrocarril i el mar i des de la desembocadura del riu Besòs a Sant Adrià fins al final de l’espai de les Tres Xemeneies, al límit amb el barri de la Mora de Badalona. I d’altra banda, transformar mitjançant directrius urbanístiques, un àmbit més gran d’aproximadament 102 hectàrees on es troben actualment magatzems i àrees industrials.

El procés participatiu, la base del PDU

El document del PDU, que redacta la Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori amb la col·laboració i implicació dels municipis i entitats administratives afectades, en aquest cas, el Consorci del Besòs i els ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona, establirà les condicions per a la remodelació d’aquest tram del litoral. Per tal que l’ordenació d’aquesta important peça de sòl respongui a les necessitats i aspiracions de la ciutadania, les administracions implicades obren un ampli procés de participació.

Objectius del PDU

El document especifica que els aspectes prioritaris que ha d’afrontar el planejament són:

• Millorar l’accessibilitat i connectivitat de tot el litoral, tant perpendicularment com paral·lel al mar, considerant el tramvia, voreres per a vianants i el carril bici.

• Conservar les Tres Xemeneies com a equipament emblemàtic, desenvolupant-hi usos a nivell sociocultural.

• Implicació de les institucions públiques en el finançament i control del procés.

• Fomentar la gestió transparent del procés de transformació que potenciï la informació i participació ciutadana.

• Desenvolupar equipaments i zones verdes, tot dignificant els actuals.

• Desenvolupar un urbanisme sostenible i amb mixtura d’usos, tot donant prioritat a als usos residencials.

Situació actual

• 27/03/2017 Inici de redacció (Resolució del conseller)

• 18/09/2017 Signatura del conveni de col·laboració entres el Departament de Territori i sostenibilitat, els Ajuntaments de Sant Adrià de Besòs i Badalona i el Consorci del Besòs

• 31/01/2018 Document d'objectius, propòsits generals i Avanç

• 27/09/2018 Inici procés de participació ciutadana

• 21/01/2019 Fi procés de participació ciutadana

Dades principals

Els plànols de la proposta del futur planejament defineixen tres franges clarament diferenciades. La franja situada a la part superior de l’àmbit, al costat de les vies del ferrocarril, on s’ubiquen sis unitats de projecte amb els edificis d’habitatge i activitats econòmiques (77.000 metres quadrats), la franja situada a la part central amb quatre àrees per a equipaments que incorporen el poliesportiu ja existent i els edificis de les tres xemeneies i la sala de turbines (36.000 metres quadrats) i la franja situada a la part inferior, més propera a la platja, que es destina a zones verdes i espais lliures (100.000 metres quadrats).

El document fixa un sostre total de 295.000 metres quadrats construïts, donant prioritat a l’ús residencial amb un 65% de l’edificabilitat respecte a l’activitat econòmica (que inclou oficines, comerç i hotels) amb un 35%. Al terme municipal de Badalona es fixa un sostre total de 65.223 m2.

La proposta especifica que dels 1.844 habitatges previstos, 1.106 (60%) seran de règim lliure i 738 (40%) seran d’HPO. Al terme municipal de Badalona dels 408 habitatges previstos, 244 seran de règim lliure (60%) i 164 d’HPO (40%).

Aquesta proposta que serà l’embrió del planejament definitiu del sector es concreta després d’altres dos intents: un primer document impulsat l’any 2010 pel Consell Comarcal de Barcelonès i un segon document impulsat l’any 2016 pel Consorci Besòs.

Dades PDU

Superfície àmbit PDU: 134,4 ha

Edificabilitat: 295.000 m2

Usos: 65% habitatges i 35% d’activitat econòmica

Sostre habitatge: 191.750 m2 – règim lliure: 115.050 m2 - 39% - HPO 76.700 m2 - 26%

Sostre activitat econòmica: 103.250 m2

Total habitatges: 1.844, dels quals 1.106 són de règim lliure (60%) i 738 són d’HPO (40%)

Sistemes: Viari, espais lliures i equipaments

Dades PDU al T.M. Badalona

Superfície àmbit PDU: 71,2 ha

Edificabilitat: 65.223 m2

Usos: 65% habitatges i 35% d’activitat econòmica

Sostre habitatge: 42.395 m2 – règim lliure: 25.437 m2 - 39% - HPO 16.958 m2 - 26%

Sostre activitat econòmica: 22.828 m2

Total habitatges: 408, dels quals 244 són lliures (60%) i 164 són protegits (40%).

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, ERC i Junts per Catalunya. El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú ha votat en contra. El grup municipal de Badalona en Comú Podem s’ha abstingut.

Festes Locals de Badalona de l'any 2021

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 com a festes locals a Badalona per a l’any 2021, els següents dies:

• Dimarts, 11 de maig - Sant Anastasi

• Dilluns, 24 de maig - Segona. Pasqua

Aquesta resolució es notificarà al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, als agents socials i a les associacions de comerciants amb més representació a la ciutat.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

L’Ajuntament es persona en qualitat d’acusació popular al procediment Diligències Prèvies 765/2020-F del Jutjat d’Instrucció número 2 de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 que l’Ajuntament es personi en qualitat d’Acusació Popular en el procediment Diligències Prèvies 765/2020-F que es segueix davant del Jutjat d’Instrucció número 2 de Badalona a causa del robatori amb violència amb resultat de lesions greus, que va tenir lloc el passat 20 de juny a l’avinguda Amèrica d’aquesta ciutat.

A l’empara dels articles 125 de la Constitució i 101 de la Llei d’enjudiciament criminal, el Govern considera que cal exercir l’acció penal de forma excepcional quan la naturalesa i el caràcter dels béns jurídics afectats tinguin una transcendència per a l’interès general i la col·lectivitat que facin necessari que la corporació es personi en el procediment penal que s’incoï en defensa de drets fonamentals i/o de l’esmentat interès general.

En aquest sentit, l’equip de Govern té interès en personar-se com a acusació popular en el procediment Diligències Prèvies 765/2020-F en el qual s’hi veuen implicats interessos municipals i dels ciutadans de Badalona, en atenció a la transcendència social dels fets i al seu excepcional impacte en la col·lectivitat.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables del grup municipal del PP. Els grups municipals del PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya s’han abstingut. El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú ha votat en contra.

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per a mercats municipals i encants

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 la modificació de l’ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per a mercats municipals i encants. La modificació suposarà una reducció important de la taxa pel que fa a les autoritzacions a precari dels mercats municipals. S'ha previst que l’aplicació d’aquesta taxa sigui proporcional a l'envergadura de la parada.

La realitat actual de l’ocupació dels diferents Mercats Municipals de Badalona pel que fa al nombre de parades buides fa necessària la creació de solucions intermèdies, abans d’iniciar un procediment per adjudicar concessions administratives a través de concurrència competitiva o licitació. És per això que una de les vies per tal de fer atractiva l’ocupació de llocs de venda als mercats municipals és l’autorització d’ús a precari per a un temps acotat, previ a l’inici d’un procediment per adjudicar concessions administratives a través de concurrència competitiva o licitació. La flexibilització de les taxes establertes actuals ha de ser una fórmula per tal de motivar als potencials interessats que vulguin optar per aquesta opció.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció per incrementar els ajuts individualitzats de menjador escolar per als alumnes de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 una moció per incrementar els ajuts individualitzats de menjador escolar per als alumnes de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Preveure l’increment de la demanda d’ajuts complementaris de menjador escolar durant el curs 2020-2021 i establir els mecanismes pressupostaris necessaris per donar-hi resposta de forma àgil.

SEGON. Crear una comissió de seguiment amb participació de tots els Grups Municipals per anar avaluant les variacions de la demanda i de les respostes que caldrà treballar en cada moment.

TERCER. Agilitzar les obres de construcció del servei de cuina en aquelles escoles públiques que encara no tingui aquest servei.

QUART. Activar la partida pressupostària del 2019 de 100.000€ destinada al projecte pilot de menjador a secundària i al programa per adquirir coneixements de nutrició.

CINQUÈ. Fer arribar aquests acords a les Escoles d’Educació Infantil i Primària de la Ciutat de Badalona, als Institut-Escola i a FAMPAS Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP ha votat en contra.

Moció a favor de l’obligat compliment de les mocions d’àmbit local aprovades en el Ple municipal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 una moció a favor de l’obligat compliment de les mocions d’àmbit local aprovades en el Ple municipal.

La moció proposa el següent acord:

PRIMER.- Instar a l’Ajuntament, i concretament en la figura del seu alcalde com a compromís polític, a donar compliment efectiu de les mocions d’àmbit local, aprovades en el Ple Municipal.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, i Junts per Catalunya. El grup municipal de Badalona en Comú Podem s’ha abstingut.

Moció per reclamar al Govern municipal que la Regidoria de la Dona sigui denominada Regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 una moció per reclamar al Govern municipal que la Regidoria de la Dona sigui denominada Regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI.

La moció proposa els següent acords:

PRIMER. Demanar al govern municipal que la Regidoria de la Dona sigui denominada Regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI

SEGON. Demanar al govern municipal que convoqui el Consell Municipal de la Dona per posar en coneixement de tots els grups de dones i pels drets LGTBI de la ciutat i els grups polítics municipals els motius del canvi de nom de la regidoria

TERCER. Demanar al govern municipal que reprengui i desenvolupi els compromisos del Pla Estratègic Feminista, entre els quals el Pla local d’igualtat per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere (drets LGTBI) i amb urgència posar en marxa el SAI, així com la dotació de personal de la pròpia regidoria. En el mateix sentit s'ha d'elaborar un nou Pla Municipal d'Igualtat de gènere que treballi transversalment per garantir la igualtat real i efectiva de dones i homes.

QUART. Donar trasllat d’aquests acords a la Federació de Dones de Badalona, als grups feministes i pels drets LGTBI, Al Consell Municipal de la Dona, a la FAVB i a totes les entitats de dones i pels drets afectivo sexuals de la diversitat de la població de la ciutat de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal del PP ha votat en contra.

Moció en defensa dels interessos públics de l’Ajuntament de Badalona davant el contenciós amb FCC

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 una moció en defensa dels interessos públics de l’Ajuntament de Badalona davant el contenciós amb FCC.

La moció proposa els següents acords:

1. Que l’Ajuntament de Badalona posi tots els recursos possibles per la defensa dels seus interessos en el contenciós, partint dels acords i propostes que consten recollits en l’apartat anterior del document:

• Acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 28 de novembre de 2016, d’iniciació d’expedient informatiu per verificar i contrastar els fets exposats a l’informe DSP i atorgament de tràmit d’audiència a FCC.

• Proposta de I’instructor de l’expedient informatiu, secretari general de l’Ajuntament de Badalona, de data 18 de setembre de 2017.

• Acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de 25 de setembre de 2017,

• Resposta del recurs de reposició de data 18 de desembre de 2017 de la Junta de Govern Local en que desestima el recurs de reposició de FCC, i esgota la via administrativa.

2. Que l'Ajuntament auditi la gestió i els sistemes interns de control de contractes i en especial d'aquells contractes amb especial rellevància per als interessos de la ciutadania i de la tresoreria municipal.

3. Reafirmar que les actuacions dels càrrecs electes han de ser sempre coherents amb la defensa dels interessos públics.

4. Assumir que com a representants públics ens pertoca la defensa del personal tècnic, en especial d’aquell que assumeix la tasca d’auditoria i anàlisi dels contractes públics. Sent d’especial interès, pel bon servei públic, que aquest personal se senti avalat pels representants electes en la defensa del millor servei a la ciutadania així com de la tresoreria municipal.

5. Que s'iniciïn els tràmits pertinents per si a la vista de l'informe de la junta consultiva es pogués revisar els imports facturats en anys anteriors i això pogués suposar un estalvi important per les arques municipals.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. Els grups municipals del PP i PSC s’han abstingut.

Badalona, 29 de juliol de 2020