Twitter Facebook Instagram Youtube

Demà dimarts 21 de juliol, sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Badalona

Demà dimarts 21 de juliol, sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Badalona.

El Ple començarà a les 12 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà demà dimarts 21 de juliol, a les 12 hores, una sessió extraordinària. Atesa l’excepcionalitat de la situació actual, el Saló de Plens comptarà únicament amb la presència de l’alcalde, d’un representant de cada grup municipal i de la secretària accidental de la Corporació. La resta de membres del Ple assistiran a la sessió per via telemàtica.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les bases reguladores i convocatòria 2020 per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics a autònoms i micropimes afectades per la COVID19 per concurrència no competitiva.

2. Aprovació inicial de les Bases específiques que han regir la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva destinades a la realització d’activitats i casals d’estiu 2020.

3. Aprovació inicial de les Bases específiques que han de regir la convocatòria per concurrència no competitiva destinades a les llars d’infants de titularitat privada de Badalona que s’hagin vist afectades per la COVID-19

Seguiment del ple per Internet

Els mitjans de comunicació no podran accedir a la sessió de forma presencial a causa de les mesures sanitàries establertes en la situació actual. El ple extraordinari d’aquest dimarts es podrà seguir de forma telemàtica a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat

Badalona, 20 de juliol de 2020