Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció sobre la convocatòria de les ajudes al lloguer municipals destinades a famílies afectades per la crisis de la COVID 19

Moció sobre la convocatòria de les ajudes al lloguer municipals destinades a famílies afectades per la crisis de la COVID 19

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny una moció per demanar al govern municipal que porti a ple l'aprovació definitiva i la convocatòria de les ajudes al lloguer municipals destinades a famílies afectades per la crisis de la COVID 19.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Demanar al Departament de Territori de la Generalitat que aixequi de manera immediata la suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual.

SEGON.-Demanar al Departament de Territori de la Generalitat que, en cas que la dotació pressupostària inicial d’aquests ajuts no fos suficient, una vegada tramitats i valorats tots ells, es complementi amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya. TERCER.- Demanar al govern municipal que, un cop finalitzat el període d’exposició pública, porti al Ple, el més aviat possible, l’aprovació definitiva i la convocatòria dels ajuts al lloguer municipals destinats a les famílies afectades per la crisis del COVID19

QUART.- Demanar al govern municipal que augmenti la partida econòmica destinada a aquests ajuts municipals constatada la manca d’ajuts provinents del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya

CINQUÈ.- Donar trasllat dels acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Badalona, a la Plataforma de Afectados por la Crisis de Badalona, a la Plataforma Sant Roc Som Badalona i a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els favorables dels grups municipals del PP, PSC, ERC i Badalona en Comú Podem. El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú s’ha abstingut. El grup municipal de Junts per Catalunya ha votat en contra.

Badalona, 1 de juliol de 2020