Twitter Facebook Instagram Youtube

Contracte del servei de Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat, solars i vegetació de riera dels barris de Pomar i Guixeres de Badalona

Contracte del servei de Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat, solars i vegetació de riera dels barris de Pomar i Guixeres de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny la licitació, despesa i obertura del procediment obert referent al contracte del servei de Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat, solars i vegetació de riera dels barris de Pomar i Guixeres de Badalona.

És objecte del contracte que el servei es faci mitjançant l’ocupació de persones amb discapacitat, amb especials dificultats per la seva inclusió laboral i és per aquesta causa que es reserva per un centre especial de treball (CET).

El contracte té una durada de 4 anys amb possibilitat de pròrroga pel termini màxim d’ un any més. El pressupost base de licitació d’aquest contracte s’ha fixat en 3.549.112,60 euros.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de juliol de 2020