Twitter Facebook Instagram Youtube

Actualització de la composició de la Comissió de Nomenclàtor municipal

Actualització de la composició de la Comissió de Nomenclàtor municipal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny l’actualització de la composició de la Comissió de Nomenclàtor municipal.

President: L’alcalde, Xavier Garcia Albiol o regidor/a en qui delegui.

Vocals: Juan Fernández Benítez

  Andrea Zapata Alfonso

  Daniel Alfonso Molina

  Marcel Vivet Regalón

  Eduard Puig Bordera

  David Torrents Mingarro

Assessors: Joan Villarroya i Font

  Margarida Abras Pou

Secretària: Elena Leal Beltrán

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de juliol de 2020