Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional de la modificació de PGM del polígon d’actuació número 3 de del carrer Sant Bru

Aprovació provisional de la modificació de PGM del polígon d’actuació número 3 de del carrer Sant Bru

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny la modificació de PGM del polígon d’actuació número 3 de del carrer Sant Bru de Badalona. La modificació es planteja amb l’objectiu d’ajustar la posició i l’ordenació volumètrica de l’edificació i ampliar el sistema d’espais situats a l’entrada al parc de Ca l’Arnús.

La present Modificació del PGM es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions dels sistemes viaris de vianants i de parcs i jardins urbans i de la zona de nucli antic, que permeti ajustar la posició i l’ordenació volumètrica de la zona de nucli antic situada al sud de l’àmbit de planejament, i millorar la seva relació amb l’espai lliure públic d’accés al parc de Ca l’Arnús. La proposta d’ordenació volumètrica manté l’edificabilitat de 4.385,50 m2 definida al planejament vigent.

El resum de l’actuació urbanística és una reducció de la superfície de la zona de nucli antic, una millora de la relació de les noves edificacions amb la zona d’accés al parc de Ca l’Arnús i un increment de les superfícies del sistema de parcs i jardins urbans de 876 m², i per tant, es considera que a nivell quantitatiu i qualitatiu es milloren de forma substancial les condicions de l'espai lliure públic.

En paral·lel a la proposta de modificació del PGM s’ha concretat la urbanització dels espais lliures públics inclosos en el polígon d’actuació PA3, considerant la posició de la tanca del parc, quins elements existents s’han de mantenir i les diferents intensitats de l’actuació segons la tipologia dels espais: el parc urbà vinculat amb el carrer de Sant Bru i el parc metropolità vinculat amb el parc de Ca l’Arnús i Can Solei.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals del PP, PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú s’ha abstingut.

Badalona, 1 de juliol de 2020