Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació inicial de la modificació del PGM de la Masia Ca l’Artillé

Aprovació inicial de la modificació del PGM de la Masia Ca l’Artillé

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny la modificació del PGM de la Masia Ca l’Artillé. La proposta que es planteja a través de la present Modificació del PGM troba la seva justificació principal en la necessitat de recuperar i rehabilitar una masia destinada a habitatge familiar situada a la zona de la Vallensana al barri de Canyet, reconeixent una construcció en sòl no urbanitzable pròpia del que constitueix l’entorn rural del municipi.

L’àmbit del planejament és el conjunt de terrenys de la finca de Ca l’Artillé al voltant de la masia: Es localitza a la zona de la Vallensana, a l’extrem nord-oest del terme municipal de Badalona, dins de l’àmbit del Parc de la Serralada de Marina. Abasta una superfície de 38.990 m².

La Modificació del PGM es formula amb l’objectiu d’ajustar la qualificació urbanística dels sistemes de serveis tècnics metropolitans i parc forestal de conservació per incloure les edificacions de masia en una zona de verd privat d’interès tradicional més adient amb la seva protecció com a construcció en sòl no urbanitzable pròpia del que constitueix l’entorn rural del municipi i la protecció de l’espai natural del parc de la Serralada de Marina. La proposta manté una superfície de 10.960 m2 de sistema de serveis tècnics, amplia en 1.200 m2 el sistema de parc forestal i crea una zona de verd privat de 4.445 m2. L’edificabilitat que es proposa per la masia que es preveu rehabilitar és de 364 m2 més 148 m2 de porxos.

La proposta urbanística per tractar-se d’una actuació en sòl no urbanitzable, ha seguit tots els tràmits necessaris de caire ambiental i el document que s’aporta a la tramitació conté l’Informe Ambiental Estratègic i l’Estudi d’Impacte i Integració paisatgística, on es recullen totes les consideracions dels informes sectorials de caire ambiental i recomanacions de l’Informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals del PP, PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú s’ha abstingut.

Badalona, 1 de juliol de 2020