Twitter Facebook Instagram Youtube

A partir d’aquest dijous 25 de juny els encants municipals recuperen la seva activitat habitual

A partir d’aquest dijous 25 de juny els encants municipals recuperen la seva activitat habitual.

Les diferents parades de venda hauran de complir les mesures sanitàries pertinents per garantir la seguretat de treballadors i clients

A partir d’aquest dijous 25 de juny, un cop sobrepassada la fase final de l’estat d’alarma i iniciada l’etapa de la represa al territori de Catalunya, els encants municipals de Badalona reprendran la seva activitat habitual i tornaran a funcionar al 100%. En concordança amb les noves disposicions establertes, les persones titulars de les diferents activitats són responsables d’adaptar-ne les condicions d’exercici a les mesures sanitàries pertinents per garantir la seguretat de treballadors i clients.

Les mesures de protecció i organitzatives corresponents, amb caràcter general que les persones titulars han de complir són:

    - Mantenir la distància física interpersonal de seguretat d’1,5 metres, equivalent a 2,5 m² per persona.

    - En cas de no poder mantenir la distància de seguretat, és obligatori l’ús de mascareta.

    - Establir fluxos d’accés i sortida independents en el cas de no poder garantir les distàncies mínimes de seguretat.

    - Posar a disposició dels assistents aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants virals homologats per a la neteja de mans, així com eixugamans d’un sol ús.

Badalona, 23 de juny de 2020