Twitter Facebook Instagram Youtube

El dijous 18 de juny, a les 19.30 hores, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

El dijous 18 de juny, a les 19.30 hores, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

Al Saló de Plens hi seran presents l’alcalde, un representant de cada grup municipal i la secretària accidental de la Corporació

La resta de membres del Ple assistiran a la sessió per via telemàtica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà aquest pròxim dijous 18 de juny, a les 19.30 hores, una sessió extraordinària. Atesa l’excepcionalitat de la situació actual, el Saló de Plens comptarà únicament amb la presència de l’alcalde, d’un representant de cada grup municipal i de la secretària accidental de la Corporació. La resta de membres del Ple assistiran a la sessió per via telemàtica.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar l’esborrany de l’acta número 10 corresponent a la sessió extraordinària de 29 de maig de 2020 i l’esborrany de l’acta número 11 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 29 de maig de 2020.

2. Determinar la composició del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

3. Cessar i nomenar el representant de l’Ajuntament de Badalona al Comitè Comarcal de la Creu Roja al Barcelonès Nord.

4. Cessar i nomenar els representants de l’Ajuntament de Badalona a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

5. Aprovar la incorporació del romanent líquid de tresoreria.

6. Aprovar la modificació de pressupost municipal.

7. Ratificar el Desistiment del procediment de contractació endegat per a l’adjudicació del contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals següents: Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet, i endegar la tramitació d’un nou expedient de contractació per tal d’adjudicar aquest contracte.

8. Aprovació de la minuta i la signatura de l’addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

Badalona, 16 de juny de 2020