Twitter Facebook Instagram Youtube

Avui han començat les obres per reparar el sistema de climatització de la biblioteca Can Casacuberta i de l’Espai Betúlia de Badalona

Avui han començat les obres per reparar el sistema de climatització de la biblioteca Can Casacuberta i de l’Espai Betúlia de Badalona.

L’actuació permetrà la consecució d’una òptima eficiència energètica i l’assoliment del clima de confort necessari per al funcionament d’aquests equipaments

Aquesta intervenció té un pressupost de 56.574,70 euros i es preveu que estigui executada en un termini de tres mesos

Avui, divendres 5 de juny, han començat les obres per reparar el sistema de climatització de la biblioteca Central Urbana Can Casacuberta i de l’Espai Betúlia de Badalona. L’actuació servirà per solucionar les mancances en la regulació de les temperatures que pateixen aquests equipaments després d’anys de funcionament. Aquests problemes de climatització han ocasionat que les instal·lacions no hagin pogut funcionar amb normalitat en els darrers mesos i que els treballadors i els usuaris hagin patit temperatures extremes, tant de calor com de fred.

Les actuacions en aquests equipaments estan sent executades per l’empresa General Facilities S.L., tenen un pressupost de 56.574,70 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de tres mesos. Aquest termini podria ampliar-se un mes sempre que les condicions de l’actuació ho justifiquin.

Amb aquesta intervenció s’obtindrà el correcte funcionament del sistema de climatització de la Biblioteca Can Casacuberta i de l’Espai Betúlia, que implicarà la consecució d’una òptima eficiència energètica i l’assoliment, en conseqüència, del clima de confort necessari per al funcionament d’aquests equipaments i el benestar dels treballadors i usuaris.

Les actuacions de millores que es realitzaran són les següents:

  • Substitució de dues bombes acceleradores d’aigua del circuit primari de la unitat refredadora i de la bomba de calor del circuit hidràulic primari per millorar el rendiment i funcionament de la màquina AERMEC.

  • Modificació del sistema de connexió de tubs col·lectors i del dipòsit d'inèrcia per evitar la pèrdua de temperatura i assolir un funcionament eficient.

  • Revisió de l’estat de tots els climatitzadors i ventiloconvectors (bateries d’aigua, filtres, vàlvules de control) i comprovació dels salts tèrmics aigua/aire amb l’objectiu de redactar un informe amb totes les anomalies trobades.

  • Prova de pressió i inspecció dels circuits elèctrics per tal de comprovar fuites i poder-les reparar. S’instal·laran transductors de pressió monitorats per a fer els seguiments.

  • Revisió general del sistema amb verificació d’ordres, lectures de l’estat dels diferents mòduls i formació de caixes de plaques de guix laminat per aconseguir que la climatització es renovi a menys de 2 metres del nivell de terra.

  • Posada a punt de la refrigeradora amb canvi d'olis dels compressors i del subministrament i control de fuites de gas del circuit.

Badalona, 5 de juny de 2020