Twitter Facebook Instagram Youtube

El BOPB ha publicat aquest dijous un anunci de l’Ajuntament de Badalona relatiu a la suspensió de l’execució de contractes del sector públic municipal a causa de la crisi sanitària

El BOPB ha publicat aquest dijous un anunci de l’Ajuntament de Badalona relatiu a la suspensió de l’execució de contractes del sector públic municipal a causa de la crisi sanitària.

L’anunci informa sobre els criteris que han de regir el procediment, la tramitació i liquidació dels pagaments en concepte d’indemnització per danys i perjudicis que es derivin de la declaració de suspensió de l’execució d’aquests contractes

El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) ha publicat aquest dijous 14 de maig de 2020 l’anunci de l’Ajuntament de Badalona de la resolució número 2020003291, de data 6 de maig de 2020, dictada per la segona tinenta d’alcaldia, regidora de l’Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns en relació amb l’aprovació dels criteris que han de regir el procediment, la tramitació i liquidació dels pagaments en concepte d’indemnització per danys i perjudicis que es derivin de la declaració de suspensió de l’execució dels contractes del sector públic municipal amb ocasió de l’impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Adjuntem el text publicat al BOPB.

Badalona, 14 de maig de 2020