Twitter Facebook Instagram Youtube

La pràctica d'activitats aquàtiques per a esportistes federats i no federats està permesa a Badalona amb les limitacions imposades pel ministeri de Sanitat

La pràctica d'activitats aquàtiques per a esportistes federats i no federats està permesa a Badalona amb les limitacions imposades pel ministeri de Sanitat.

La ciutadania pot fer ús de la platja per passejar i fer esport de manera individual, seguint els mateixos criteris i franges horàries, com es fa a qualsevol altre punt de la ciutat

L’Ajuntament de Badalona recorda que durant aquests dies la pràctica esportiva a la platja s’ha de fer seguint els criteris establerts a l’Ordre SND/388/2020 del 3 de maig. Pel que fa a passejar per la platja, el criteri a seguir és el mateix que s’estableix en aquests moments per a passejar per qualsevol punt de la ciutat, és a dir per franges horàries i amb el manteniment de l’anomenada distància social. Així, no es pot romandre sense caminar per la sorra prenent el sol o en grups.

Pel que fa al bany lúdic o recreatiu aquest no està encara permès seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries. També a la sorra, el conjunt de la ciutadania pot fer activitat esportiva, respectant les franges horàries, i de manera individual.

Així mateix, en cas de pluges intenses, es pot produir l’obertura dels sobreeixidors del sistema de sanejament, la qual cosa pot afectar la qualitat de l’aigua. En aquests casos es podria prohibir la pràctica esportiva al mar durant les 48 hores següents, o fins al restabliment de la qualitat de l’aigua.

Pràctica esportiva al mar

Els esportistes professionals poden entrenar a qualsevol hora amb el límit territorial de la província. Han de tenir l’acreditació de la federació esportiva corresponent.

La pràctica d’activitats aquàtiques per a esportistes federats i no federats ha de complir les següents condicions:

    • Tram horari de 6 a 10 hores.

    • Límit territorial: el terme municipal.

En el cas de Badalona es recorda que encara no està en funcionament el Servei de Salvament i Socorrisme, així com el servei de dutxes. Les fonts del passeig Marítim es troben també tancades seguint els criteris sanitaris,

Protecció obres del pont del Petroli

D’altra banda també es recorda que no es pot accedir a l’àrea de seguretat establerta en les obres de reparació del pont del Petroli, les quals es troben degudament senyalitzades amb balises. Precisament, dilluns 11 de maig es reprenen les obres de rehabilitació del pont del Petroli amb el suport d’una embarcació de gran mida treballant-hi.

Documentació:

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

Badalona, 8 de maig de 2020