Twitter Facebook Instagram Youtube

El dimarts 12 de maig, a les 12 hores, Ple d’investidura de l’Ajuntament de Badalona per escollir el nou alcalde o alcaldessa

El dimarts 12 de maig, a les 12 hores, Ple d’investidura de l’Ajuntament de Badalona per escollir el nou alcalde o alcaldessa.

Aquesta sessió extraordinària, que ha de ser presencial, se celebrarà al Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN) per garantir les mesures sanitàries

El Ple d’investidura es podrà seguir en directe per Televisió de Badalona, Ràdio Ciutat de Badalona i Internet

Prèviament, a les 11.45 hores, hi haurà una primera sessió extraordinària amb motiu de la presa de possessió de Christian Carneado del càrrec de regidor del Grup Municipal del PSC

L’auditori del Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN) acollirà el pròxim dimarts 12 de maig de 2020, a les 12 hores, el Ple d’investidura de l’Ajuntament de Badalona que s’ha de celebrar després de la renúncia d’Álex Pastor al càrrec d’alcalde d’aquesta ciutat.

Prèviament, a les 11.45 hores, se celebrarà una altra sessió extraordinària amb motiu de la presa de possessió de Christian Carneado del càrrec de regidor del Grup Municipal del PSC després de la renúncia d’Álex Pastor.

La sessió d’investidura, que ha de comptar amb la presència de tots els regidors i regidores del consistori ja que han de dipositar personalment el seu vot per escollir el nou alcalde o alcadessa de la ciutat, no es pot celebrar al Saló de Plens de la Casa de la Vila perquè les dimensions d’aquest espai no permeten garantir les mesures sanitàries que s’han de seguir atesa la situació actual. Per aquesta raó, el Ple d’investidura es farà a l’auditori del BCIN.

El ple en directe per Televisió de Badalona, Ràdio Ciutat de Badalona i Internet

La sessió d’investidura es podrà seguir en directe per Televisió de Badalona i per Ràdio Ciutat de Badalona. També es podrà seguir per Internet:

Guió del Ple d’investidura del 12 de maig de 2020

Obertura de la sessió

El regidor de més edat, Ramón Riera (PP), i la regidora de menor edat, Andrea Zapata (PSC), constitueixen la Mesa d'Edat.

Elecció de l'alcalde/essa

Els i les caps de llista que es presenten com a candidats/candidates a l'alcaldia poden fer una intervenció.

A continuació també pot intervenir un representant de cada grup municipal. Se segueix l'ordre invers a la seva representació.

La secretària indica a continuació els noms dels candidats i candidates. Cada regidor i regidora disposarà d’un sobre i d’una papereta on escriure el nom del candidat/a. La votació és secreta.

Cada elector/a haurà d'introduir la papereta del candidat/a en l'urna. Els regidors i regidores seran cridats per ordre alfabètic, llevat dels membres de la Mesa d'Edat que votaran en últim lloc. Acabada la votació es procedeix a l'escrutini. Si un candidat/a obté la majoria absoluta (14 vots favorables), la Mesa el proclama alcalde/essa. Si no obté la majoria absoluta, es proclama el/la cap de la llista més votada a les eleccions.

Promesa del càrrec d'alcalde

La persona escollida promet el càrrec. A continuació, el president de la Mesa li dona la vara i ocupa el seu lloc com a alcalde/ssa.

Intervenció dels representants dels grups municipals

Es dona la paraula novament als representants dels grups municipals. Se segueix l'ordre invers a la seva representació.

Parlament de l'alcalde/essa

L'alcalde/essa es dirigeix a tots els badalonins i les badalonines. A continuació, aixeca la sessió.

Ordres del dia de les dues sessions extraordinàries convocades

Sessió de les 11.45 hores

ORDRE DEL DIA

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

2. Presa de possessió del senyor Christian Carneado Hernández del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

Sessió de les 12 hores

ORDRE DEL DIA

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

2. Elecció de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat:

    2. a) Constitució de la Mesa d’edat formada pels regidors/es electes de major i menor edat presents a la sessió.

2. b) Elecció de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat.

2. c) Jurament o promesa del càrrec d’alcalde/essa.

Badalona, 8 de maig de 2020