Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 2 de maig de 2020

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 2 de maig de 2020.

La sessió extraordinària celebrada aquest dissabte al Saló de Plens ha comptat únicament amb la presència de l’alcaldessa accidental i d’un representant de cada grup municipal, mentre que la resta de membres han participat per via telemàtica

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha celebrat aquest dissabte una sessió extraordinària que atesa l’excepcionalitat de la situació ha comptat únicament amb la presència al Saló de Plens de l’alcaldessa accidental i d’un representant de cada grup municipal. La resta de membres han participat per via telemàtica.

El Ple ha aprovat prendre coneixement i acceptar la renúncia formulada pel senyor Alejandro Pastor López a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Badalona i al càrrec d’alcalde de la ciutat. Tots els grups municipals han votat a favor.

El Ple ha aprovat un conjunt de dictàmens relatius a l’aprovació de reconeixements de crèdit de factures. Es tracta dels dictàmens que van des del punt número 5 al punt número 55 de l’ordre del dia del Ple. Els grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya han votat a favor. El grup municipal del PP s’ha abstingut.

El Ple ha aprovat inicialment les Bases reguladores de la convocatòria d’ajuts econòmics d’especial urgència adreçats a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual i com a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus, han perdut la feina o bé han estat afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació o bé són autònoms que han cessat o disminuït de manera considerable la seva activitat com a conseqüència de l’emergència de salut pública causada pel COVID-19. Tots els grups municipals han votat a favor.

S’ha donat compte al Ple de la Resolució de l’alcalde de data 13 de març de 2020, per la qual es declarava l’emergència per poder fer front a l’epidèmia del COVID-19.

S’ha donat compte al Ple de la resolució adoptada per l’alcaldessa accidental el dia 22 d’abril de 2020 d’autorització dels serveis d’adquisició i distribució d’aliments a favor de Creu Roja per raó de l’emergència sanitària COVID-19 Badalona.

S’ha donat compte al Ple de la resolució de l’Alcalde de data 7 d’abril de 2020, aprovant el text del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.

S’ha donat compte al Ple de la resolució d'alcaldia de data 15/4/2020 d'aprovació de la minuta i signatura del conveni amb la Federació d’Associacions de Venedors dels Mercats Municipals de Badalona amb l’objectiu de garantir l’accés a l’alimentació de les persones vulnerables.

S’ha donat compte al Ple de la Resolució del Tinent d’Alcalde de data 24 de març de 2020, mitjançant la qual s’autoritzava pel subministrament i instal·lació de panells separadors per als llocs d’atenció al públic de la Guàrdia Urbana de Badalona.

Badalona, 2 de maig de 2020