Twitter Facebook Instagram Youtube

Els encants municipals de Badalona que es munten els divendres a Montigalà podran vendre productes d’alimentació mentre hi hagi decretat l’estat d’alarma a causa de la Covid-19

Els encants municipals de Badalona que es munten els divendres a Montigalà podran vendre productes d’alimentació mentre hi hagi decretat l’estat d’alarma a causa de la Covid-19.

Es tracta d’una decisió acordada per l’Associació de Marxants i el regidor de l’Àmbit d’Educació i Impuls de Ciutat de l’Ajuntament de Badalona, Jordi Subirana

El Departament de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de Badalona autoritza, a partir de demà divendres 24 d’abril i fins la data d’inici del desconfinament, el muntatge de parades amb productes alimentaris als encants del divendres que es fan al parc de Montigalà. Aquesta decisió s’ha acordat amb l’Associació de Marxants després de diverses reunions amb el regidor de l’Àmbit d’Educació i Impuls de Ciutat de l’Ajuntament de Badalona, Jordi Subirana-

La mesura es prendrà només durant l’estat d’alarma decretat a causa del coronavirus ja que els mercats setmanals permanents de venda no sedentària es consideren com a serveis públics essencials.

Aquesta autorització es concedirà a quatre concessionaris, els quals hauran de complir els requisits de distància, seguretat i manipulació, establerts per les disposicions de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya

Recordem que l’Ajuntament de Badalona realitza tres mercats de venda no sedentària a la setmana (els dimecres al barri de La Salut, els divendres al parc de Montigalà i els dissabtes a l’avinguda de Salvador Espriu) en els quals algun concessionari disposa de parada o lloc de venda amb oferta de productes d’alimentació.

Condicions per a la realització de mercats no sedentaris

S’estableix com a criteri general, que els mercats no sedentaris són una activitat compatible amb el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Així mateix, els treballadors per compte d’altri que desenvolupen la seva activitat en el marc dels mercats no sedentaris, es poden considerar inclosos en l’annex de serveis essencials inclosos en el Reial decret –l lei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials. Pel que fa als treballadors autònoms i del règim agrícola que desenvolupen una activitat econòmica en els mercats no sedentaris, es considera que està permesa aquesta activitat.

Mentre es mantinguin vigents les mesures de distanciació social en motiu de la COVID-19 el desenvolupament dels mercats no sedentaris haurà de complir amb els requisits següents:

- Només es podrà realitzar la venda dels productes següents: alimentació, begudes, alimentació animal i productes higiènics.

- No es permetrà tocar els productes per part dels clients, excepte que sigui amb guants d’un sol ús quan el paradista pugui facilitar-los

- Els paradistes hauran d’extremar les mesures preventives seguint les recomanacions del Departament de Salut.

- Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 2 metres a banda i banda (confrontant) i de 6 metres cap endavant (enfrontant).

- Els clients hauran de respectar la distància de 2 metres i esperar el seu torn formant una cua de manera que només hi hagi 1 persona a primera línia de la parada

- Els accessos es regularan per evitar aglomeracions i garantir que no se supera 1/3 de l’ocupació de l’espai i no es concentren més de 1.000 persones. Concretament: o caldrà tancar amb cinta, tanques o altres els diferents punts d’accés a l’espai del mercat, amb possibilitat de perimetrar l’espai amb cinta quan sigui viable; o només es podrà accedir a través de punts (un o més, segons es consideri) que estaran controlats i regulats; quan l’afluència no permeti garantir la distància de 2 metres entre persones o superi 1/3 de l’ocupació de l’espai, no es permetrà accedir a ningú fins que surti un nombre suficient de persones

Badalona, 23 d’abril de 2020