Twitter Facebook Instagram Youtube

L'Ajuntament recomana a les persones usuàries dels horts municipals que no hi vagin per evitar contagis durant l'epidèmia del coronavirus

L'Ajuntament recomana a les persones usuàries dels horts municipals que no hi vagin per evitar contagis durant l'epidèmia del coronavirus.

En el cas de Badalona, les parcel·les públiques són treballades per persones de més de 65 anys i que, per tant, formen part dels col·lectius de risc

L’Ajuntament de Badalona recomana als veïns i veïnes que són usuaris dels horts municipals de la ciutat que no hi vagin mentre duri l’epidèmia del coronovirus per no posar en risc la seva salut i evitar els possibles contagis. Aquesta recomanació es fa perquè les parcel·les públiques que hi ha a la ciutat són treballades per persones jubilades de més de 65 anys i que, per tant, formen part del col·lectiu de risc que ha de prendre majors mesures de seguretat davant l’emergència sanitària actual.

Des de l’Ajuntament s’emet aquesta recomanació després que la Generalitat de Catalunya hagi precisat en quines circumstàncies es pot accedir als horts personals si estan ubicats fora del domicili habitual. Els tres supòsits que es tenen en compte des de l’administració catalana per poder accedir als horts són:

- Que es tracti d’una activitat econòmica per a proveïment d’aliments

- Que hi hagi animals de granja dels quals s’ha de tenir cura

- Per aconseguir productes per autoabastir-se

En el cas de Badalona, la ciutat disposa de dos parcel·les amb horts municipals destinats a l’autoabastiment d’aliments. Actualment s’estava en fase de replantejar el programa d’horts municipals i dels 81 horts disponibles només en queden d’operatius 18 (16 situats a la finca de Torre Codina i 2 a la finca de Can Cabanyes).

El públic que pot optar a aquests horts són persones jubilades o majors de 65 anys. Donada que aquesta franja d’edat forma part de les persones amb més risc enfront la COVID-19 es va optar, inicialment, per prohibir-ne l’accés. Ara l’Ajuntament, donat que la Generalitat marca aquests criteris per poder accedir als horts, no prohibeix l’accés als horts per part de les persones concessionàries però recomana que no s’hi vagi per tal de disminuir el risc de contagi.

En cas d’anar als horts municipals, s’hauran de complir aquests criteris:

- Només poden accedir als horts les persones concessionàries i per tant han de portar el títol que els declara com a concessionaris d’un hort municipal.

- No hi poden accedir amics o familiars de les persones concessionàries.

- L’única feina que es pot fer a la zona dels horts és la de la recol·lecció de la collita.

- No es pot fer cap altra feina de manteniment.

A més, les persones que accedeixin als horts han de seguir les mateixes recomanacions que en qualsevol situació per tal d’evitar contagis: mantenir una distància de seguretat de dos metres, realitzar higiene freqüent de mans i no compartir estris amb altres persones usuàries.

Badalona, 7 d’abril de 2020