Twitter Facebook Instagram Youtube

Les Policies Locals de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs podran actuar als tres municipis de manera coordinada

Les Policies Locals de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs podran actuar als tres municipis de manera coordinada.

Els tres ajuntaments signen un conveni de col·laboració davant la situació de pandèmia per la COVID-19

La difícil lluita contra el coronavirus, sense precedents en la nostra història recent, ha impulsat a les alcaldies de Badalona i Sant, Santa Coloma de Gramenet i Adrià de Besòs a adoptar totes les mesures al seu abast per combatre aquesta pandèmia. La desinfecció dels espais públics, l’activació de les xarxes de voluntariat, el suport directe a les residències de gent gran i als hospitals de la comarca i l’adquisició de material sanitari, passant per la coordinació dels diferents Plans d’Emergència Municipals fins a la reclamació de la participació de la UME (Unitat Militar d’Emergència) han estat exemples de la intensa activitat municipal en aquestes darreres setmanes de declaració de l’estat d’alarma pel Govern de l’Estat.

En aquests temps difícils, la innovació i la col·laboració intermunicipal esdevenen, també, eines principals al servei de la política municipal. En aquest sentit, la Llei de Policies Locals de Catalunya estableix, en el seu punt 5.2, que aquest cos només podrà actuar fora del seu àmbit territorial en situacions d’emergència i amb l’autorització prèvia de les autoritats competents. Amb la declaració de l’estat d’alarma i l’activació de la fase d’emergència 1 del pla PROCICAT per part de la Generalitat de Catalunya es dona el supòsit previst per la Llei perquè les policies locals puguin actuar fora del seu terme municipal.

L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, i els alcaldes de Badalona, Álex Pastor, i de Sant Adrià de Besòs, Joan Callau, han signat un conveni de col·laboració autoritzant els seus respectius cossos de policia local a sortir temporalment del seu terme municipal per exercir les seves funcions de seguretat ciutadana. Aquest conveni vol cobrir les necessitats de les tres poblacions per si alguna de les plantilles pateix una reducció important en el nombre dels seus efectius a causa de la infecció pel virus o perquè els i les agents estiguin en període de quarantena.

Per tal de fer un seguiment de la situació es crearà una comissió amb representants dels tres municipis. El conveni tindrà vigència fins que les autoritats competents rebaixin el nivell d’alarma.

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha afirmat que: "es tracta d’un pas més a l’hora de coordinar-nos entre els tres municipis, que crec que donarà resultats positius ja que tenim necessitats similars en matèria de seguretat”. “En moments difícils com els que estem vivint, calen solucions extraordinàries. I aquest conveni pot ajudar a resoldre molt bé una possible situació en la que algun dels municipis tingui necessitat d’efectius durant aquest confinament. El treball en xarxa sempre és i serà positiu", ha afegit.

Badalona, 7 d’abril de 2020