Twitter Facebook Instagram Youtube

Es prorroga el termini de pagament de l'Impost de Béns Immobles

Es prorroga el termini de pagament de l'Impost de Béns Immobles.

Es prorroga el termini de pagament de l’Impost de Béns Immobles Urbans

Aquesta mesura fiscal s'adopta per reduir l’impacte econòmic del coronavirus a la ciutat

L’Ajuntament de Badalona ha actualitzat el calendari fiscal de 2020 amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic del coronavirus a la ciutat. La darrera modificació suposa la pròrroga del termini de pagament de l’Impost de Béns Immobles Urbans.

Aquesta modificació del calendari fiscal es fa d'acord amb el decret signat per l'alcalde de Badalona el 20 de març de 2020.

En relació a l’Impost de Béns Immobles Urbans, l’Ajuntament de Badalona estableix aquest nou calendari:

Tribut

Període pagament / Data de càrrec

IBI No domiciliat

Del 4/05/ 2020 fins al 1/09/2020

IBI Domiciliat - 1ª Fase

1/07/2020

IBI Domiciliat - 2ª Fase

1/09/2020

IBI Domiciliat - 3ª Fase

2/11/2020

IBI Domiciliat - 4ª Fase

2/12/2020

Badalona, 6 d’abril de 2020