Twitter Facebook Instagram Youtube

L'Ajuntament suspèn les quotes dels contractes de lloguer social amb famílies vulnerables fins a la finalització de l'estat d'alarma

L'Ajuntament suspèn les quotes dels contractes de lloguer social amb famílies vulnerables fins a la finalització de l'estat d'alarma.

Les famílies afectades no hauran de tornar les quotes suspeses

Un cop finalitzat l'estat d'alarma es tornarà a establir una nova quota en funció dels ingressos de la unitat de convivència

L’Ajuntament de Badalona ha decidit suspendre a partir d'aquest mes d'abril el pagament de les quotes de tots els contractes de lloguer de pisos socials que són propietat de l'Ajuntament de Badalona i que han estat adquirits durant els darrers dos anys mitjançant el dret de tanteig i retracte. Aquesta mesura, que s'allargarà mentre duri l'estat d'alarma, servirà per ajudar les famílies més vulnerables i que estan patint els efectes socials derivats de la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus.

Totes les quotes que se suspenen mentre duri la situació actual seran condonades a les famílies. Un cop s'hagi restablert la normalitat, per tal d'ajustar les quotes a la nova realitat social, es realitzarà d'ofici una revisió dels ingressos de la unitat de convivència per tal d'establir un nou lloguer social que sigui just i ajustat a les possibilitats dels llogaters.

L'alcalde Álex Pastor ha explicat que espera que "més administracions se sumin a aquesta iniciativa i per això demanem que la Generalitat de Catalunya apliqui les mateixes mesures mitjançant l'Agencia de l'Habitatge de Catalunya, no només a tots els lloguers socials de l'AHC a Badalona, sinó arreu del territori".

Badalona, 31 de març de 2020